< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Internationale stage

De internationale stage is een logisch en verplicht onderdeel van de opleiding MAIB aan AP Hogeschool.

De student gaat zelfstandig op zoek naar een bedrijf waarin hij/zij stage kan lopen en zorgt zelfstandig voor logies in het stagegebied. De bedrijfskeuze wordt voorgelegd aan het stageteam en na goedkeuring brengt de student de administratie in orde.

Tijdens deze stage werkt de student uitsluitend in en samen met het werkveld. Daarbij wordt de student geconfronteerd met zichzelf in een vreemde leef- en werkomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de student om de stage zo interessant mogelijk te maken door zich flexibel op te stellen en zich bereid te tonen om op verschillende diensten te werken.

Naast het vaste takenpakket van de stage moet de student in dezelfde periode ook een bachelorproef uitwerken, een eigen project dat in overleg met de stagegever is bepaald.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Zelfgestuurd leren

In een internationale context is de student aangewezen op zichzelf. De student wordt regelmatig aangespoord om zichzelf te beoordelen door middel van zelfevaluaties. De student moet ook een bachelorproef schrijven en hiervoor moet hij zelf aan de slag. Informatie verwerven, verwerken en neerschrijven zijn taken die hij zelf moet in gang zetten en uitvoeren volgens een zichzelf opgelegd tijdsschema.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE