< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Ondernemerschap

Verschillende departementen zijn in dit opleidingsonderdeel vertegenwoordigd: muziek, dans en drama. Naar gelang het interessegebied van de student kan deze cursus interdisciplinair zijn.

In ‘Ondernemerschap’ worden die thema’s behandeld waarmee een beginnend podiumkunstenaar in het werkveld geconfronteerd wordt. De lessen reiken een theoretische onderbouw aan, die vervolgens aan de hand van reële cases wordt vertaald naar de uitvoeringspraktijk.

Sommige studenten hebben reeds een ensemble en worden ertoe bewogen om actie te ondernemen en hun project actief op een podium neer te zetten. Andere studenten zullen in een eerste stap getriggerd worden om ideeën en opportuniteiten te spotten en deze verder uit te werken.

Iedere student in het project dient actie te ondernemen. De output is steeds een actief podium, aangevuld of ondersteund door een portfolio, persmap, plan van aanpak, …

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Creatief ondernemerschap

De student verwerft inzicht in de (markt)waarde van zijn kunst via de basisstrategieën van creatief ondernemerschap. Dankzij het organiseren van een eigen evenement in groep en in samenwerking met externe partners bouwt de student praktische ervaring op.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én een plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE