< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Postgraduaat innoverend ondernemen

Tijdens deze postgraduaatopleiding krijgen studenten de kans om praktijkervaring op te doen in het werkveld of in ondernemerschap, naast technische competenties ook innovatieve en persoonlijke competenties te ontwikkelen, en alleen of in teamverband een (eigen) businessidee écht te ontwikkelen en te implementeren.

Voor het persoonlijk opleidingsprogramma maken de studenten een keuze uit curricula van de Toegepaste Ingenieurswetenschappen en Bedrijfswetenschappen en economie. Omdat het keuzeaanbod zeer groot is, worden de studenten begeleid in hun keuze. Via een online projectendatabank heeft de student ook een ruime keuze in stageplaatsen. Bovendien wordt een innovatiestage in het buitenland aangemoedigd.

Er worden drie verschillende vormen van innovatieprojecten aangereikt waaruit de student een keuze maakt: in-company, start-up of een teamproject.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Innovatieprojecten

Door de combinatie van werkplekleren onder de vorm van innovatieprojecten enerzijds en het ondersteunend persoonlijk vakkenpakket waarbij de focus ligt op verbredende disciplines anderzijds, wordt in deze postgraduaatopleiding voor ingenieurs het accent verlegd van technisch-verdiepende competenties naar verbredende en discipline-overstijgende ondernemerscompetenties.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep