< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

TU/e innovation Space

TU/e innovation Space streeft ernaar bij te dragen aan de vorming van ingenieurs die vlot kunnen inspelen op de eisen van de arbeidsmarkt.

TU/e innovation Space:
- biedt een platform dat gemotiveerde studenten, medewerkers en de industrie met elkaar verbindt;
- biedt een omgeving die studenten stimuleert en faciliteert om initiatief te nemen en hun eigen leeromgeving te creëren;
- doet een levendige gemeenschap ontstaan met voldoende ruimte om formeel en informeel samen te komen rond uitdagingen in de echte wereld;
- faciliteert het leren van studenten in onderwijsprojecten (curriculaire activiteiten), maar ook in buitenschoolse studentenprojecten met commerciële en niet-commerciële doeleinden;
- ondersteunt studenten bij het ontwerpen en maken van innovatieve prototypes en experimenten;
- stimuleert probleemoplossend, kritisch, wetenschappelijk en innovatief denken.

De flexibele ruimtes in TU/e innovation Space bieden de mogelijkheid om o.a. presentaties, community-evenementen en educatieve evenementen te organiseren.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Real-world challenges

In samenwerking met de industrie creëren studenten wetenschappelijk gebaseerde oplossingen voor uitdagingen in de echte wereld.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE