top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Likelihood of survival of new firms

In deze masterproef wordt er gefocust op de karakteristieken van nieuwe ondernemingen uit het oprichtingsjaar die leiden tot overleving of faling vier jaar later. Aan de hand van al deze parameters wordt een dataset opgebouwd voor verschillende bedrijven, opgericht in de tijdsperiode 2013-2015, via Bel-first. Door het uitvoeren van een regressieanalyse wordt de toegevoegde waarde van de variabelen tot de afhankelijke variabele Overleving getoetst. Dit onderzoek leert dat het oprichtingsjaar, de grootte, materiële vaste activa, lange termijn, korte termijn, financiële en handelsschuldratio en de sector van de onderneming de meest verklarende variabelen zijn voor de overleving van Belgische start-ups aangevuld met enkele parameters waarvan de verklaringskracht niet significant is maar langs de andere kant ook niet te verwaarlozen.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page