top of page

STUDENT 
ENTREPRENEURSHIP

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én een plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA en SINC.


TAKEOFFANTWERP focust op inspireren, informeren en activeren rond ondernemerschap én ondernemingszin en bevindt zich hiermee voornamelijk in de pre-fase voor startende ondernemingen in een vroeg stadium.

Positionering
TAKEOFFANTWERP heeft zich van bij aanvang ingeschreven in een breed kader. Het project positioneert zich in de quadruple helix tussen de hoger onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven (profit & social profit) en de samenleving (studenten, middenveldorganisaties, bevolkingsgroepen...). Daarmee sluit de werking aan op het ondernemend ecosysteem dat zich de laatste jaren in Antwerpen ontvouwt.


TAKEOFFANTWERP focust op inspireren, informeren en activeren rond ondernemerschap én ondernemingszin en bevindt zich hiermee voornamelijk in de pre-fase voor startende ondernemingen in een vroeg stadium.

Doelgroepen en stakeholders
De werking van TAKEOFFANTWERP richt zich in de eerste plaats op de studenten over alle instellingen heen; zij vormen de primaire doelgroep.  Om hen beter te ondersteunen, betrekt TAKEOFFANTWERP ook het personeel uit het hoger onderwijs en het brede ondernemerslandschap.

 

Bouwstenen
De werking en ambitie van TAKEOFFANTWERP zijn gebaseerd op drie pijlers (inspireren, informeren en activeren) die ook overeen komen met de domeinen van de Entrepreneurship Competence Framework van de Europese Commissie. Dit kader brengt 15 ondernemerscompetenties onder in drie domeinen: ideas & opportunities, resources en into action. Voor TAKEOFFANTWERP hebben we dit toegepast op de context van het hoger onderwijs.

Alle bouwstenen van TAKEOFFANTWERP kunnen hier in gekaderd worden:

 • Wegwijzer in het ecosysteem: in kaart brengen van relevante initiatieven en connecteren van studenten en onderwijzend personeel met initiatieven en spelers in het ecosysteem

 • Community manager: door zijn unieke positie kan TAKEOFFANTWERP instellingen, onderwijzend personeel en studenten virtueel en fysiek samenbrengen rond ondernemen

 • Curriculaire verankering: de betrokken hoger onderwijsinstellingen zijn een engagement aangegaan om aspecten van ondernemerschap op te nemen in de opleidingen

 • Leerervaring voor studenten en staff: stimuleren van ondernemingszin staat voorop. De leerervaring primeert op de feitelijke opstart van een eigen onderneming

 • Uniek aanspreekpunt: de stakeholders van het ruimer ecosysteem vinden in TAKEOFFANTWERP een aanspreekpunt op associatieniveau

 • Samenwerking: TAKEOFFANTWERP is een unieke samenwerking tussen de 4 partijen van de quadruple helix

 • Aanvullende dienstverlening: TAKEOFFANTWERP biedt support voor studenten en staff en is katalysator voor nieuwe initiatieven, steeds aanvullend op reeds bestaande

 • Een fysieke ruimte: TAKEOFFANTWERP is een locatie die dient als ontmoetingsplaats , werkplek en eventlocatie voor ondernemende studenten

 • Een kenniscentrum: TAKEOFFANTWERP bundelt kennis en expertise die met zowel internen als externen opgebouwd en gedeeld wordt

 • Communicatie: TAKEOFFANTWERP zal periodiek communiceren over de output en zorgt voor een gezamenlijke positionering van Antwerpen als ondernemende studentenstad

 • Internationale agenda: TAKEOFFANTWERP brengt internationale trends en praktijkvoorbeelden in kaart en zoekt naar opportuniteiten op vlak van Europese projectsubsidies (o.m. summerschool en deelname aan internationale netwerken).

bottom of page