top of page

BEST PRACTICE: BUILDING SUSTAINABLE BUSINESS

Karel de Grote Hogeschool

Eddy Vanhemelijck - Karel de Grote Hogeschool

1_ Wat is de inhoud?

Het vak start met een historisch overzicht van hoe overheden, bedrijven, ondernemers en burgers zich bewust zijn geworden van de impact van de menselijke activiteit op alles wat leeft op aarde en hoe zij daarop hebben gereageerd. Wat de overheden betreft, bespreken we onder meer de Sustainable Development Goals van de UN en de European Green Deal van de EU. Voor bedrijven gaat het bijvoorbeeld over het ontwikkelen van nieuwe business modellen gebaseerd op circulaire economie, het invoeren van de SDG’s in de bedrijfsvoering, het prioritair stellen van zingeving en toegevoegde waarde voor ALLE stakeholders (en niet langer uitsluitend winstmaximalisatie voor de shareholders). Voor ondernemers bespreken we bijvoorbeeld de sociale en ecologische component van het Canvas Business Model, maken we een Life Cycle Analysis van hun product, bespreken we hoe we kunnen omschakelen van het leveren van een product naar een dienst (om zo voor duurzame producten te zorgen). En voor de burgers, in dit geval de studenten, geven we tips hoe ze zelf bewuster kunnen omgaan met hun geldbesteding (welke banken, wat voor consumptie), hun voeding, hun mobiliteit, … kortom hun ecologische en sociale voetafdruk. We verwijzen tot slot ook naar andere economische modellen zoals de Doughnut Economics van Kate Rayworth.


2_ Voor wie is het bestemd?

Alle 1ste jaars studenten van de internationale business managementopleiding.


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

Gebruik makend van filmmateriaal, artikels, gastsprekers, hoorcolleges en online cursusmateriaal.


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Op basis van individueel werk (reflectie aan de start van het traject en op het einde, peilend naar hoe het traject hun visie op duurzaamheid, zowel privé als professioneel, heeft beïnvloed; op basis van groepswerk (twee opdrachten: analyse van bestaande bedrijven die goed en minder goed scoren op duurzaamheid en waarom, en het schrijven van een sustainable business plan voor een (nieuw) duurzaam product of service); en een kennisexamen (peilend naar begrip kennis en verbanden).


5_ Wat leert de student eruit?

Zijn/haar rol in de maatschappij als burger, als consument, als ondernemer, als stemgerechtigde. Bewuster kiezen voor wat voor organisatie hij/zij wil werken, of welke organisatie hij/zij wil opstarten.


6_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Het thema duurzaamheid wordt opengetrokken en geplaatst binnen een VUCA wereld. De aanpak is breed, holistisch, vanuit verschillende invalshoeken, met veel aandacht voor het belang van systeemdenken.


7_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten?

Het doet goesting krijgen om mee te werken aan de verandering en de transitie. Uitdagend om na te denken hoe producten/diensten beter kunnen, en dit ook uit te werken. De uitdagingen zijn groot: er moet heel wat veranderen. Zij die wensen, kunnen hier mee het voortouw bij nemen.


8_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dan?

Het doortrekken van de benadering (holistisch, systeemdenken) in alle vakken die binnen IBM worden gegeven, zodat er een consistent verhaal wordt verteld in de hele opleiding.

 

Handige links:

 

Artikel door Annemie Soetewey


コメント


bottom of page