CALL FOR PROPOSALS: HOE KAN INSPIRATIEVOL ENTREPRENEURSHIP IN DE LESPRAKTIJK GEÏNTEGREERD WORDEN?

Op 7 mei 2021 (van 11u tot 13u) organiseert het departement Onderwijs van de Universiteit Antwerpen een internationale webinar rond ondernemend hoger onderwijs. De centrale vraag van het webinar is “hoe kan inspiratievol entrepreneurship in de lespraktijk geïntregreerd worden?”

Het webinar wil docenten, onderwijsondersteuners en beleidsmedewerkers van hoger onderwijsinstellingen online samenbrengen. We zoeken inspirerende voorbeelden om ondernemerschap in de klas te integreren zodanig dat studenten ondernemerscompetenties kunnen ontwikkelen. Heb jij één casus over dit thema?

Aan de hand van goede praktijken willen we aantonen dat ondernemerscompetenties (e.g. EntreComp-raamwerk) met behulp van hands-on leren in verschillende onderwijsactiviteiten getriggerd en ontwikkeld kunnen worden. “Learning by doing” en “Learning from others” stellen we centraal in het webinar waarbij we mogelijke samenwerkingen met het werkveld willen benadrukken.

Mogelijke voorbeelden:

  1. Startende ondernemers en/of experts-ondernemers als gastsprekers in de les de rol van coach laten opnemen zodat studenten bepaalde ondernemerscompetenties “hands-on” leren. Naast ondernemers denken we ook aan student-ondernemers en alumni met succesvolle start-ups en spin-offs.

  2. Studenten laten werken rond maatschappelijke uitdagingen vanuit gevalstudies of vanuit project based learning om ondernemingszin met behulp van “learning from others” and “learning by doing” aan te wakkeren.

  3. Ondernemers leren studenten aan hun ondernemersidee te presenteren en/of te verdedigen. We denken hierbij aan het aanleren van pitch technieken die leiden tot wedstrijden.

Goede praktijken rond andere aspecten van “hands-on leren” met betrekking tot ondernemerscompetenties zijn ook welkom.

Deadline aanmelding: Aan potentiële sprekers wordt gevraagd een korte abstract (max. 500 woorden) met een beknopte omschrijving van de case in te dienen vóór 15 maart 2021 op volgend mailadres: webinar@uantwerpen.be Beslissing tegen 2 april.

Voertaal van het webinar is het Engels.

Deze webinar wordt met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) georganiseerd in samenwerking met de lokale ondernemende community in regio Antwerpen, TakeOffAntwerp_Alliance.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE