top of page
anchor
EPU_Entrepreneurial Kick-Off_174.jpg
Anchor 1

HET ABC VAN OPSTARTEN

Starten als zelfstandige?

Heb je plannen om te starten als zelfstandige? 
Dan is het altijd handig om wat praktische basiskennis te hebben. 


In je loopbaan als zelfstandige ga je te maken krijgen met allerhande (administratieve) verplichtingen. 

Grote kans dat je soms termen tegenkomt waarvan je de betekenis niet (volledig) kent, dat je je boekhouder niet echt begrijpt, of simpelweg even de bomen door het bos niet meer ziet.

 

 In dit ABC van opstarten vind je daarom een introductie tot de belangrijkste zaken!

Klik op het woord en ontdek de verklaring ervan.

A_
Aandeelhouder
Aandelenregister
Aanslagjaar
Aansprakelijkheid (beperkt)
Aansprakelijkheid (burgerlijk)
Aansprakelijkheid (hoofdelijk)
Aansprakelijkheid (onbeperkt)
Aansprakelijkheid (oprichter)
Aansprakelijkheid (persoonlijk)
Aansprakelijkheid (strafrechtelijk)
Accountant
Accountant
Afschrijving
Ambulante handel
BTW - vrijstelling
B_
Bedrijfsleider
Belastingplichtige
Benchmarking
Beroepsbekwaamheid
Bestuurder
Bezoldigingen
Bijberoep
Boekhouding
Break-even
Bruto-inkomen
Btw
C_
Capital Expenditures (CAPEX)
Cashflow
Creditnota
Crowdfunding
D_
Directiecomité
Dividend
Dubbele boekhouding
E_
Exclusief
Eénmanszaak
F_
FOD
Factuur
Financieel plan
Financiering
Franchise contract
G_
Gedelegeerd Bestuurder
Gewaarborgd inkomen
Goodwill
Griffie van de ondernemingsrechtbank
H_
Heffing
Hypothecair krediet
I_
Inclusief
Intracommunautaire handeling
Investering
K_
Kaskrediet
Kleine onderneming
Kost
Kost (direct)
Kost (indirect)
Kost (terugkerend)
Kost (variabel)
Kost (vast)
Kosten (beroepskosten)
Kostprijs
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
L_
Lasthebber
Leasing
Lening
Licentie
Liquiditeit
M_
MAR
Mandataris
Marge
Medecontractant
Merk
N_
Nalatigheidsintresten
Netto - inkomen
O_
Octrooi
Omzet
Ondernemingsloket
Ondernemingsnummer
Ondernemingsplan
Ondernemingsrechtbank
Operating Expenditures (OPEX)
Oprichter
P_
Personenbelasting
Producten vs diensten
Publicatie in het Belgisch staatsblad
R_
Raad van bestuur
Rechtspersoon
Rentetunnel (cap)
S_
Schuldsaldoverzekering
Sociaal secretariaat
Sociaal statuut
Sociaal verzekeringsfonds
Solvabiliteit
Stille vennoot
Student-zelfstandige
Subsidie
T_
Tekening
U_
Uitvindingsoctrooi
V_
Variabele rentevoet
Vennoot
Vennootschap
Vennootschapsbelasting
Vereenvoudigde boekhouding
Vermogen
Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (vapz)
Vrije beroepen
W_
Werkende vennoot
Winst
Z_
Zaakvoerder
Zichtrekening

Wat is ...?

Verklaring

Meer info

Klik hier
bottom of page