top of page
Kickoff_Woensdag2_JelleJansegersPhotogra

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ

 • Wat is het verschil tussen het sociaal statuut van student-zelfstandige en het statuut student-ondernemer van de onderwijsinstelling?
  Sinds 2017 bestaat er een wettelijk statuut student-zelfstandige. Dit betekent dat je geen of minder sociale bijdragen betaalt dan andere zelfstandigen. Om van dit voordelige statuut te kunnen genieten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: - Je bent tussen 18 en 25 jaar - Je bent ingeschreven in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling waarvan het programma erkend is door een bevoegde overheid - Je bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of 17 lesuren per week - Je oefent een zelfstandige activiteit uit en valt niet onder gezag van een werkgever Om dit sociaal statuut te bekomen, doe je een aanvraag bij een sociaal verzekeringsfonds. Ben je een buitenlandse student die aan alle voorwaarden voldoet, kom je ook in aanmerking voor het statuut student-zelfstandige. Het statuut of attest student-ondernemer is geen juridisch statuut maar een erkenning van je onderwijsinstelling. Het heeft dus niets te maken met sociale bijdragen en belastingen. Het geeft je recht op verschillende voordelen binnen je instelling en het ecosysteem TAKEOFFANTWERP. Meer informatie over deze voordelen en de voorwaarden voor het aanvragen van dit statuut, vind je hier. www.takeoffantwerp.be; https://www.sbb.be/nl/magazine/student-zelfstandige-en-student-ondernemer-wat-het-verschil; https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/sociale-zekerheid-bij-ondernemers/statuut-van-student-zelfstandige https://socialsecurity.belgium.be/nl/statuut-student-zelfstandige-faq
 • Wat na afstuderen of na 25 jaar?
  Het sociaal statuut van student-zelfstandige eindigt: - vanaf het kwartaal waarin je niet meer aan alle voorwaarden voldoet - wanneer je afstudeert; dit is niet automatisch het einde van het academiejaar: --> als je afstudeert in juni, kan je het statuut behouden tijdens het derde kwartaal --> als je afstudeert in januari, eindigt het statuut vanaf het eerste kwartaal (omdat je vanaf dat kwartaal niet meer aan de voorwaarden voldoet) - Je statuut als student-zelfstandige wordt sowieso beëindigd op 30 september van het jaar waarin je 25 wordt, ongeacht de datum waarop je verjaart. Ook wanneer je al vóór je 25ste afstudeert, gebeurt de statuutswijziging pas in het vierde kwartaal Welke opties heb je na afstuderen als je je onderneming wil verderzetten? - Je zet de onderneming verder als hoofdberoep Vanaf het kwartaal waarin je niet meer aan de voorwaarden van het statuut student-zelfstandige voldoet, ben je een zelfstandige in hoofdberoep. Je moet het sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte brengen. Let op: vanaf dan betaal je minimum 731,33€ sociale bijdragen per kwartaal! De starterskorting – waarbij starters minder sociale bijdragen moeten betalen – kan eventueel soelaas bieden. - Je combineert ondernemen met een job als werknemer Vind je vóór 1 oktober minstens halftijds werk in loondienst en ga je tegelijk door met je zaak, dan word je zelfstandige in bijberoep. Start je in de loop van het vierde kwartaal met een job in loondienst, dan word je pas in het kwartaal daarna zelfstandige in bijberoep - Je combineert ondernemen met een inschrijving als werkzoekende Je gaat op zoek naar werk en schrijft je in als werkzoekende. Als jonge schoolverlater heb je nog niet meteen recht op een werkloosheidsuitkering: je moet eerst een beroepsinschakelingstijd doorlopen. Als je tijdens deze beroepsinschakelingstijd je zelfstandige activiteit verder zet, word je beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep en betaal je dus ook die bijdrage. Goed om te weten: die dagen die je dan werkt als zelfstandige tellen mee voor het vervullen van de beroepsinschakelingstijd. Opgelet: vergeet niet om iedere wijziging van je situatie (de beëindiging van je studies, uitoefening van een andere beroepsactiviteit, enzovoort) te melden aan je sociaal verzekeringsfonds! Meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/sociale-zekerheid-bij-ondernemers/statuut-van-student-zelfstandige; https://www.sbb.be/nl/magazine/afgestudeerd-als-student-ondernemer-wat-nu https://socialsecurity.belgium.be/nl/statuut-student-zelfstandige-faq
 • Kan ik op Erasmus ook als student-ondernemer werken?
  Ja, je blijft ingeschreven bij je eigen onderwijsinstelling en moet je niet inschrijven bij de gastinstelling. https://socialsecurity.belgium.be/nl/statuut-student-zelfstandige-faq
 • Spreiding van de sociale bijdrage
  Sociale bijdragen zijn bijdragen aan de sociale zekerheid voor de sociale bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid, voor medische kosten, voor de financiering van de pensioenlasten, gezinsbijslagen ea. De bijdrage wordt berekend op het netto belastbaar inkomen en de betaling dient per kwartaal te gebeuren. Bij opstart gelden er voorlopige bijdragen (of minimumbijdragen) die later worden gecorrigeerd op basis van het gekende inkomen. Er zijn Starterskortingen voor beginnende zelfstandigen, en Student-zelfstandigen zijn vrijgesteld tot een inkomen van 6.923,69 euro. Let op: als je niet start in het eerste kwartaal, wordt er altijd een herberekening (‘proratisering’) toegepast op jaarbasis. Daarom is het bijvoorbeeld voordeliger om eind september te starten ipv begin oktober. De sociale bijdrage wordt dan geproratiseerd voor 2 kwartalen en bedraagt de helft van de proratisering voor 1 kwartaal. De rechten op het Groeipakket (kinderbijslag) voor Student-zelfstandigen blijven behouden tot aan de grens van een netto belastbaar inkomen van 13.847,39 euro. Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders gelden tevens (andere) grensbedragen.
 • Wat is enkelvoudige en dubbele boekhouding?
  Een enkelvoudige boekhouding is eenvoudiger dan een dubbele boekhouding. Indien de omzet niet hoger is dan 500 000 EUR hoeft een eenmanszaak of maatschap (VOF, CommV) slechts een vereenvoudigde boekhouding te voeren. De uitgaven en inkomsten worden bijgehouden in een financieel dagboek, een aankoopboek, verkoopboek en inventarisboek. Een dubbele boekhouding daarentegen vereist het dubbel registreren van elke transactie. Dit wil zeggen niet alleen alle inkomende en uitgaande facturen registreren maar ook de betaling of ontvangst ervan. Concreet: je boekt in dit geval niet enkel je aan- en verkopen maar ook de financiële transacties die erbij horen. Op basis van deze dubbele boekhouding kan je een jaarrekening opmaken en publiceren, met resultatenrekening en balans. Meer info: https://www.flandersdc.be/nl/gids/administratie/financieel-beheer
 • Hoe positioneer ik mij op de markt?
  Om succesvol te zijn moet je je product of dienst juist positioneren op de markt. Daarvoor is een goed marktonderzoek belangrijk, waaronder ook een concurrentieanalyse. Je bepaalt de unieke en sterke eigenschappen van je eigen product/dienst en vergelijkt die met concurrerende producten of diensten. Je gaat ook je doelgroep afbakenen: wie is potentiële consument en hoe bereik je die? Positionering betekent dat een product of merk een zodanige verzameling eigenschappen krijgt, dat het een geheel eigen plaats inneemt ten opzichte van concurrerende producten of merken. Het krijgt een eigen imago en voldoet aan de behoeften van een bepaald marktsegment. Positionering heeft te maken met de beeldvorming van een consument bij een merk.
 • Hoeveel kost het om op te starten?
  De opstartkost van een onderneming hangt af van welke vennootschapsvorm je kiest. Bij een eenmanszaak moet je een ondernemingsnummer aanvragen via een ondernemingsloket. Die kost bedraagt 89,5€. Vervolgens moet je je ondernemingsnummer activeren naar een btw nummer. Dat kan je kosteloos zelf doen via: https://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/btw-plichtig_zijn of vragen tegen betaling aan het ondernemingsloket. De opstartkost van een vennootschap hangt af van welke vorm je kiest. Voor een bv, nv en coöperatieve vennootschap is een notariële akte nodig. Dan moet je notariskosten van ongeveer 2.000€ rekenen. Een maatschap kan met een onderhandse akte opgericht worden en vraagt dus geen tussenkomst van een notaris. De oprichting van een nv vereist een startkapitaal van 61.500€. Denk eraan dat een onderneming ook onderhevig is aan belastingen van de provincie en/of stad Antwerpen. Voor een vestiging tot 1000m² betaal je jaarlijks 100€ provinciebelasting.Vestigingen vanaf 51m²: minimum 200 euro (tot 150m²). Voor grotere vestigingen wordt dit minimumbedrag vermeerderd met een bedrag per bijkomende m². Het openen van een professionele rekening bij de bank is ook betalend. Voor een eenmanszaak kan en privé bankrekening volstaan. Meer info vind je op: https://www.vlaio.be/nl/publicaties/mijn-eigen-zaak-starten-met-kennis-van-zaken
 • Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en een btw nummer?
  Je BTW- en ondernemingsnummer bestaan uit dezelfde cijfers maar hebben een andere functie. Elke onderneming heeft een uniek ondernemingsnummer. Die zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Verschillende overheidsdiensten gebruiken dit nummer om te communiceren met je onderneming. Het btw-nummer is enkel verplicht als je onderneming btw-plichtig is. Je vermeldt het onder andere op al je facturen en ook de btw-administratie gebruikt het om boodschappen mee te delen. Meer info: https://www.sbb.be/nl/magazine/wat-het-verschil-tussen-je-btw-en-ondernemingsnummer
 • Wat betekent cold calling als verkoopsstrategie?
  Cold calling is een Engelse term die binnen de marketing verwijst naar het benaderen van personen die nog geen relatie met de onderneming hebben. Het doel ervan is binnen het B2B-segment om een afspraak te maken met een nieuwe potentiële klant. Koud bellen is - ondanks alle negatieve publiciteit - nog steeds een succesvolle salesmethode. Tips om van cold calling een koud kunstje te maken: zorg voor een goede voorbereiding (gebruik eventueel een belscript), stel de juiste vragen (eerst open, daarna gesloten), bel staand en lachend. Bron: https://www.sprout.nl/artikel/sales/zo-wordt-cold-calling-een-koud-kunstje Meer info: • https://blog.close.com/b2b-cold-calling-tips • https://verkopersonline.nl/artikel/4970/cold-calling-is-morsdood.html • https://www.bloovi.be/branded/ondernemen/2018/cold-calling-dood-zeker-niet-alles-hangt-af-van-de-manier-hoe-je-het-aanpakt
 • Welk type verkoopspunten zijn er?
  Wanneer je een product of dienst in de markt wilt zetten zijn er enkele fundamentele keuzes te maken. Alles begint natuurlijk bij de vraag "Wie is de gebruiker van mijn oplossing?" "Wat zoekt hij of zij?" En: "Waar gaan ze naartoe om dit te zoeken?" Een klein beetje marktonderzoek is onontbeerlijk. Verkoop je een consumentengoed (B2C)? Dan zijn er drie grote opties: • Rechtstreekse verkoop via kleinhandel, winkels of eigen pop-up stores. Dit is de klassieke manier van producten aan de man brengen. Je neemt zelf initiatief om de juiste verkooppunten te contacteren en hun interesse te peilen. Maak duidelijke afspraken naar verwachtingen en afnames toe. Houd rekening met een marge tussen de 40 en 70% voor de winkelier, bovenop jou verkoopprijs. Een manier om consumenteninteresse te peilen is het openen van een tijdelijk pop-up concept in leegstaande panden. De ondernemerswerking van de stad Antwerpen kan je daarin bijvoorbeeld begeleiden. Dit is budgetvriendelijk en je kan meestal op aardig wat lokale PR en persaandacht rekenen. • Rechtstreekse verkoop via groothandel, inkopers, warenhuisnetwerken. Verkoop je bijvoorbeeld kleding, verbruiksgoederen, voeding, elektronica of klein meubilair, dan is een winkelnetwerk of groothandel interessant. Wanneer je klantsucces op de één of andere wijze bewezen hebt, dan wek je ook hun interesse. Het grote voordeel hiervan is dat je kan spreken over minimumafnames, gegarandeerde omzet dus. Erg belangrijk voor een startende onderneming. Keerzijde van de medaille is dat je verplicht wordt om low-budget te werken en je kleine marges overhoudt. • Online: e-commerce is niet voor niets de snelstgroeiende retailtak (vaak ten koste van bovenstaande kanalen). Vooraleer je start met zelf een webwinkel uit te bouwen, is het zeker interessant om een bestaande nicheshop te contacteren met de vraag of ze jouw producten willen opnemen in het assortiment. Je vergoedt hen door een deel marge af te staan voor de vaste kosten als platform, hosting, 'fullfillment' (inpakken en opsturen) etc ... Ook naar reclame en marketingcampagnes zijn dergelijke bestaande en gevalideerde kanalen een welkome hulp, en je spaart potentieel duizenden euro's uit. Is je klant een bedrijf (B2B)? Dan zijn er twee grote opties die vooral te maken hebben met de aard van je oplossing. • Verkoop je een dienst zoals consultancy, websites, software-, financiële, boekhoud-, facilitaire of kuisdiensten? Dan is een nauw contact met je potentiële klant belangrijk (direct sales). Je zal immers een maatgemaakte oplossing moeten voorstellen en de diensten zullen nauw moeten opgevolgd worden om klanttevredenheid te bewaren. Je zal dus werk moeten maken van een verkoopsteam dat hiervoor instaat. In het begin ben je dat als ondernemer vooral zelf. Zo kan je je aanpak bijsturen op basis van marktfeedback. Hoe vind je klanten? Online, via sociale netwerken als LinkedIn bijvoorbeeld, maar zeker ook via gespecialiseerde netwerkevents. • Verkoop je eerder een product zoals een vast softwarepakket of kantoormateriaal? Dan is het aangewezen om snel partners en wederverkopers (channel sales) te zoeken die hun netwerk aanspreken om snel een volume goederen aan de man te brengen. Een goed afgelijnd en gebruiksvriendelijk product met een duidelijke handleiding verkoopt bij wijze van spreken zichzelf. De grote moeite zit eerder in de ontwikkeling ervan en in het op punt stellen van het product. In alle gevallen is het belangrijk om zelf ook de vermarkting te begeleiden via ondersteunende campagnes; online kan veel en is er weinig directe kost aan verbonden. Je kan zo bijvoorbeeld ook A- en B-testen doen om te kijken welke boodschappen werken en welke niet.
 • Hoe moet je onderhandelen?
  Onderhandelen is mensenwerk, gebaseerd op vertrouwen en relaties. Je onderhandelt dus niet met het mes op de keel. Iets ‘gunnen’ versterkt in bepaalde onderhandelingen de relatie en levert op (lange) termijn vaak meer winst op dan je in eerste instantie voor mogelijk houdt. Durf ook te kiezen voor geen deal ipv een slechte deal! Een slechte deal kan de (lange termijn) relatie verstoren. Bereid jezelf goed voor. Stel daarom volgende vragen in de voorbereiding op een onderhandeling: • Wat wil je bereiken? • Hoe ga je dit bereiken? • Wat wil de ander bereiken? • Wat is jouw uitgangspositie? • Weet wie en hoeveel personen van de andere partij aanwezig zijn? • … Onderhandelen doe je SAMEN met de andere partij. Samen wil je iets, alleen de insteek van beide partijen is verschillend. Daarom ga je ook rond de tafel zitten om tot een goed resultaat te komen voor beide partijen. Interessante links: • https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/07/17/hoe_wordt_u_een_expertinonderhandelen8tips-1-3026855/ • https://onderhandelen.nl/10-gouden-regels-voor-succesvol-onderhandelen • Beeldfragment: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-40521431/the-trick-to-getting-what-you-want-negotiating-tips-from-the-experts
 • Wat is een marktonderzoek en waarom is het belangrijk?
  Een marktonderzoek is zoals het woord betekent: je doet een onderzoek naar de markt. Waarom in godsnaam een onderzoek doen, je wilt toch gewoon dat gekke idee op de markt brengen? Een grondig onderzoek zorgt ervoor dat je slaagkansen tijdens het ondernemen aanzienlijk gaan verhogen. Als je weet wie je klant is, ga je ook veel beter je product of dienst kunnen aanpassen aan hun noden en behoeften. De informatie die je uit de markt haalt kan je helpen in verschillende fases van je onderneming. - wie is mijn doelgroep, hoe kan ik hierop inspelen - wat vinden klanten goed aan mijn product, wat vinden ze voor verbetering vatbaar - waarom kiest iemand voor mij - waarom heeft een specifieke klant gekozen voor de concurrentie, wat doet de concurrentie beter? - je kan door grondig onderzoek je product/dienst aanbieden op de juiste plaats, wat je afzet gaat vergroten - je kan anticiperen op nieuwe trends - je neemt voortaan beslissingen die zijn gebaseerd op grondige informatie, en niet door willekeurig giswerk De manieren om marktonderzoek te doen zijn heel divers. Je kan mensen gaan interviewen en vragen naar hun ervaringen of je kan via een enquête gaan polsen naar hun bevindingen. Om grondig onderzoek te leveren kan je best zoeken naar een goede mengeling van beide technieken.
 • Als startende ondernemer moet je helaas rekening houden met een aantal reglementen & vergunningen. Op www.ondernemeninantwerpen.be vind je ze allemaal, we lichten er enkele uit:
  Wat is een omgevingsvergunning? Voor bouwen, verbouwen, slopen, vellen van bomen, verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 m²), een vegetatiewijziging en tal van andere zaken met impact op het milieu, vraag je een vergunning aan. En heel belangrijk! Ga voordat je een pand huurt of koopt ook altijd even na of de laatste vergunde toestand overeenkomt met de bestaande toestand. Mogelijk moet je een functiewijziging aanvragen voor commerciële activiteiten. Alle info hierover vind je op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen Wat als ik een horecazaak start? Als je in Antwerpen een café of restaurant start dan vraag je een horecavergunning aan. Deze vergunning bestaat uit: een vergunning om alcoholische dranken te schenken (drankvergunning of tapvergunning), (moraliteits- en hygiënevoorwaarden) een melding van de opening van een publiek toegankelijke inrichting (brandveiligheid) een vergunning om een kansspelautomaat te plaatsen een aanvraag om af te wijken van het sluitingsuur (uitsluitend voor afgebakend gebied van RUP2060). Een horecavergunning vraag je aan via https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf/horecazaak-starten. De doorlooptijd duurt 60 dagen. Open je een café met drankafnameovereenkomst dan ben je verplicht een opleiding te volgen bij https://www.horecavlaanderen.be/cafe-opleiding. Wat als ik een zaak open? Open je een publiek toegankelijke inrichting? Dan moet je dit ten minste 1 maand voor de opening melden aan de stad. Je doet dit online: https://www.ondernemeninantwerpen.be/brandveiligheid/pti. Nadat je de melding hebt gedaan, zal de brandveiligheid van jouw zaak gecontroleerd worden. Wat als ik start met een foodtruck? Je oefent een ambulante activiteit uit als je jouw product of dienst verkoopt buiten jouw vaste vestigingsplaats. Hiervoor heb je ‘een machtiging tot uitoefenen van ambulante activiteit’ of in de volksmond ‘een leurderskaart’ nodig. Een leurderskaart vraag je aan bij jouw ondernemingsloket. Naargelang de locatie die je kiest, vraag je ook een toelating of machtiging aan: op openbaar domein: in de binnenstad zijn er vastgelegde locaties, je kan ook zelf een voorstel formuleren dan wordt dit onderzocht. naar gelang de ligging betaal je tussen €11 en €49 per dag/plaats https://www.ondernemeninantwerpen.be/themas-faq/bedrijfslocatie-vinden/verkopen-op-de-openbare-weg op privédomein (vb parking van bedrijf): vraag uiteraard eerst toestemming aan de eigenaar van het domein alvorens je een aanvraag doet bij de stad (omwille van brandveiligheid) je betaalt geen retributie aan de stad (maar misschien wel een vergoeding aan de eigenaar van het domein) https://www.ondernemeninantwerpen.be/themas-faq/bedrijfslocatie-vinden/verkopen-op-de-openbare-weg op de openbare markt er zijn 28 markten in Antwerpen, je kiest voor een abonnement (hiervoor is er helaas een wachtlijst!) of een losse standplaats de prijs die je betaalt, hangt af van de marktdag en de grootte van jouw standplaats. https://www.ondernemeninantwerpen.be/markten op festivals, privé evenementen, … onderhandel je steeds een deelnameprijs met de organisatie, de organisator staat in voor de aanvraag van toelating/vergunning. Niet vergeten als je alcoholische dranken schenkt, vraag je een ‘drankvergunning aan voor rijzende drankslijterij’! https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf/horecazaak-starten Wat als je voedingsmiddelen produceert, invoert, uitvoert of in de handel brengt? Dan heb je naargelang jouw activiteit een toelating of erkenning nodig om voedingsmiddelen te produceren of in de handel te brengen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedingsketen (FAVV) volgt dit op. Je vult voor de opstart van jouw activiteit het online aanvraagformulier in via www.favv.be. Terrassen en uitstallingen Als je een terras of uitstalling wil plaatsen op de openbare weg, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan opgesomd in het terrasreglement. Een toelating vraag je aan op https://www.ondernemeninantwerpen.be/terrastoelating-aanvragen. Muziek in jouw zaak? Vergeet de auteursrechten niet! Voor opening vul je online een aanvraagformulier in via www.sabam.be.
 • Een startersgeschenk voor startende ondernemers in de sectoren detailhandel en horeca
  Start jij een winkel, café of restaurant dan biedt de stad Antwerpen jouw een gratis coachingsessie aan. Een starterscoach komt naar jouw zaak voor persoonlijk advies of training. Het thema kies jezelf: onkostenbeheer, interieurinrichting, verkooptraining of communicatie. Meer info vind je op www.ondernemeninantwerpen.be/startersgeschenk.
 • Een ruggensteun voor wie investeert in zijn handelspand
  De stad voorziet een toelage voor de renovatie van de voorgevel, de ruwbouwwerken in het commercieel pand en de inrichting ervan. De toelage geldt voor alle Antwerpse stedenbouwkundig vergunde handelspanden waarin een handelszaak operationeel is, en die in orde is met alle verplichtingen. De toelage vraag je aan via het é-loket. Mocht je twijfelen of jouw werken in aanmerking komen voor de toelage, kan je een preadvies vragen bij het Bedrijvenloket. Alle info op https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/bouwen-en-verbouwen/renovatietoelage-voor-handelspanden.
 • Start je een webshop?
  Check dan zeker www.infoshopping.be! Hier vind je alle regels over e-commerce in België. Op een ludieke en duidelijke manier krijg je informatie over alle stappen - en jouw rechten en plichten - van een online verkoop.
bottom of page