top of page

SITUERING

Ondernemend hoger onderwijs.

Hoger onderwijs staat onder druk om studenten voor te bereiden op een leefwereld die meer en meer gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen en complexiteit. Een diploma hoger onderwijs is niet langer een voucher voor een levenslange tewerkstelling maar eerder een toegangsticket tot een mondiale arbeidsmarkt.

Het is in dit kader dat diverse programma’s en acties om ondernemingszin en ondernemerschap te promoten worden gesitueerd.

The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006)

Basis voor latere acties.

Deze agenda is het resultaat van de internationale conferentie "Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning". Dit was een initiatief van de Europese Commissie en vond plaats in Oslo op 26 en 27 oktober 2006.

EU Key Competences (2006)

Levenslang leren

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om "kerncompetenties” te bevorderen, d.w.z. kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot persoonlijke ontplooiing en later in het leven helpen om werk te vinden en aan de samenleving deel te nemen.

HEInnovate (2013)

Een tool voor onderwijsinstellingen

Een online-zelfbeoordelingsinstrument waarmee instellingen voor hoger onderwijs ideeën en inspiratie kunnen opdoen om institutionele en culturele veranderingen efficiënt te laten verlopen.

The Entrepreneurship 2020 Action Plan (2013)

Meer ondernemers in Europa

Dit plan van de Europese Commissie bevat als eerste actiepijler ‘Onderwijs en opleiding om groei en bedrijfsoprichting te ondersteunen’.

Entrepreneurship Competence Framework – ENTRECOMP (2016)

Competenties met leerdoelstellingen

Het Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) van de Europese Commissie brengt 15 ondernemerscompetenties onder in 3 domeinen (zie figuur hieronder). Het bevat tevens 400 learning outcomes, verspreid over acht niveaus.

Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs (2019)

met o.a. 'ondernemend handelen’ als een transversale Sleutelcompetentie

 

In deze wijziging zal ‘ondernemend handelen’ als een transversale Sleutelcompetentie worden toegevoegd aan de te realiseren competenties.  Ondernemer wordt als mogelijke carrièrekeuze aanzien voor alle studenten die afstuderen aan het hoger onderwijs​. 

Please reload

bottom of page