< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Business Projects

De student maakt in groep een ondernemingsplan in opdracht van een gevestigd bedrijf (of voor hun eigen onderneming als de student geselecteerd is voor aan het StartUp@Campus project), en dit in functie van een nieuwe business-unit, startup of ander bedrijfsproject.

Vertrekkend van een marktsituatie dient de studentengroep opportuniteiten uit te werken die een toegevoegde waarde creëren voor de ondernemer.
De student kan in detail motiveren waarom een voorgesteld ondernemingsplan (niet) haalbaar is.

Om tot innovatieve alternatieven te komen, kan de student creativiteitsbevorderende technieken toepassen. Hiervoor worden trainingen voorzien in projectmanagement, teamwerk en creativiteit.
De beoordeling van het uiteindelijke ondernemingsplan gebeurt op basis van uitgeschreven parameters.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Real-life projecten

Real-life projecten in samenwerking met KMO’s vormen een unieke leerkans voor studenten die groeien in hun competenties in nauwe samenwerking met werkveld en docent-coach.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE