top of page

BEST PRACTICES

logo_vlaio_472x125.png
logo_EU_472x125.png
Zoeken

Instelling

arrow&v

Soort project

arrow&v
Reset filters
13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Entrepreneurship and Business Modeling

Andere

Fashion Management

Opleidingsonderdeel

De focus ligt op hoe ondernemerschap en een innovatief businessmodel duurzaamheid van een modebedrijf kan versterken. Het uitdenken van een business model gebeurt in dialoog met het modebedrijf waarmee de studenten worden gematcht.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

StartUp@Campus

Karel de Grote Hogeschool

Hogeschoolbreed project voor student-ondernemers

Opleiding

Met StartUp@Campus wil KdG Hogeschool – ook extra-curriculair – alle studenten ondersteunen om nog tijdens hun bacheloropleiding een eigen zaak op te richten. Studenten die een idee met potentieel indienen, krijgen een coachingtraject op maat in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

'ONDERNEMEN WAT IS DAT EIGENLIJK?'

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

ENTREPRENEURIAL FINANCE

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Likelihood of survival of new firms

Universiteit Antwerpen

Handelsingenieur

Masterproef

Literatuuronderzoek naar de belangrijkste, verklarende variabelen die aanleiding geven tot overleving of faling van Belgische start-ups. Er wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen logistische regressie en decision tree als falingspredictiemodellen voor Belgische start-ups.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. Verder verdiept de auteur een belangrijke uitdaging van sociale economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

CASE COMPETITION

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Tartaar Agency

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Critical success factors of corporate social responsibility

Universiteit Antwerpen

Meertalige Professionele Communicatie

Masterproef

Duurzaamheid, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig met de doelstellingen van een bedrijf. Uit dit onderzoek dat zich richt op het bedrijfsleven blijkt dat MVO waarde creëert.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

De impact van flexibel vastgoed op startend ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het primaire doel van deze thesis is bepalen of de opkomst van flexibel vastgoed, en specifiek de coworking space, een invloed heeft op startend ondernemerschap. Dit is verwezenlijkt aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Een exploratief onderzoek naar het belang van duurzaamheid bij snelgroeiende bedrijven

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterthesis onderzoekt of snelgroeiende ondernemingen aandacht besteden aan duurzaamheid in hun beleidsvoering. De link tussen duurzaamheid en snelle groei is nog niet uitgebreid behandeld en dat maakt dit onderzoek uniek. Dillen’s werk (2014) vormt de basis van deze masterproef.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Crowdfunding: een internationale vergelijking

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

Crowdfunding is een opkomend fenomeen in de wereld van alternatieve financiering. Ondernemingen maken er steeds vaker gebruik van om het gewenste kapitaal bij elkaar te krijgen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, die zowel financieel als niet-financieel kunnen zijn.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

GAMES EN ONDERNEMEN

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

INTERNATIONAAL INLEEFPROJECT ENTREPRENEURSHIP

AP Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Case

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

In deze masterthesis werd het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit onderzocht. Als onderzoeksdesign werd voor een exploratief kwalitatief onderzoek gekozen in de vorm van een case study. Decathlon België werd als onderwerp van de case study gekozen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Enterprise risk management bij snelgroeiende ondernemingen: een casestudie

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

In deze masterproef wordt geanalyseerd in welke mate het risicobeleid van een welbepaalde Belgische snelgroeiende onderneming ontwikkeld is.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Innovation Lab

Andere

Technische Universiteit Eindhoven

Netwerk

Innovation Lab aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een business-expertisecentrum dat erop gericht is wetenschappelijke en technologie kennis en innovatie te vertalen in business. Dit doet de TU/e door het bedrijfsleven en de universiteit intenser te laten samenwerken aan projecten.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Modeling

Karel de Grote Hogeschool

International Business Studies

Opleidingsonderdeel

Het vak Business Modeling wordt door de KdG Hogeschool in een internationale samenwerking met de Fachhochschule Vorarlberg (Oostenrijk) aangeboden. In een internationale setting ervaren studenten via zelfgestuurd en samenwerkend leren de uitdagingen en eisen van een start-up.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar de fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming. Meer bepaald wordt onderzocht wat de bepalende factoren kunnen zijn voor het al dan niet internaliseren van de fiscale functie.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Biolab

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Serious game - Navigating Entrepreneurial Uncertainty

Andere

Aarhus University Denmark

Educatief spel

ESHIP, the board role-playing game, was created to aid an entrepreneurial learning process where students could imbibe principles of navigating uncertainty in an implicit and thus an intuitive manner.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Ondernemende stage

Universiteit Antwerpen

Sociaal-economische wetenschappen

Stage

Studenten uit de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen kunnen een ondernemende stage lopen. Zo bijvoorbeeld bij de vzw microStart die ondersteuning biedt aan starters en ondernemers die wensen te groeien.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BUILDING SUSTAINABLE BUSINESS

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Financieringsstructuur bij starters: een vergelijking tussen België, Frankrijk en Duitsland

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het doel van deze paper is ten eerste het vergelijken van de financieringsstructuur van Belgische starters met deze van Franse en Duitse starters. Aan de hand van Orbis werden datasets samengesteld bestaande uit bedrijven opgericht tussen 2014 en 2017.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Invloeden op ondernemerschap in België

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze thesis onderzoekt de korte en lange termijn relaties tussen economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling en ondernemerschap voor België van 1875 tot 1975.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

TU/e innovation Space

Andere