top of page

BEST PRACTICES

logo_vlaio_472x125.png
logo_EU_472x125.png
Zoeken

Instelling

Soort project

Reset filters
13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Entrepreneurship and Business Modeling

Andere

Fashion Management

Opleidingsonderdeel

De focus ligt op hoe ondernemerschap en een innovatief businessmodel duurzaamheid van een modebedrijf kan versterken. Het uitdenken van een business model gebeurt in dialoog met het modebedrijf waarmee de studenten worden gematcht.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

StartUp@Campus

Karel de Grote Hogeschool

Hogeschoolbreed project voor student-ondernemers

Opleiding

Met StartUp@Campus wil KdG Hogeschool – ook extra-curriculair – alle studenten ondersteunen om nog tijdens hun bacheloropleiding een eigen zaak op te richten. Studenten die een idee met potentieel indienen, krijgen een coachingtraject op maat in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

'ONDERNEMEN WAT IS DAT EIGENLIJK?'

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

ENTREPRENEURIAL FINANCE

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Likelihood of survival of new firms

Universiteit Antwerpen

Handelsingenieur

Masterproef

Literatuuronderzoek naar de belangrijkste, verklarende variabelen die aanleiding geven tot overleving of faling van Belgische start-ups. Er wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen logistische regressie en decision tree als falingspredictiemodellen voor Belgische start-ups.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. Verder verdiept de auteur een belangrijke uitdaging van sociale economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

CASE COMPETITION

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Tartaar Agency

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Critical success factors of corporate social responsibility

Universiteit Antwerpen

Meertalige Professionele Communicatie

Masterproef

Duurzaamheid, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig met de doelstellingen van een bedrijf. Uit dit onderzoek dat zich richt op het bedrijfsleven blijkt dat MVO waarde creëert.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

De impact van flexibel vastgoed op startend ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het primaire doel van deze thesis is bepalen of de opkomst van flexibel vastgoed, en specifiek de coworking space, een invloed heeft op startend ondernemerschap. Dit is verwezenlijkt aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Een exploratief onderzoek naar het belang van duurzaamheid bij snelgroeiende bedrijven

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterthesis onderzoekt of snelgroeiende ondernemingen aandacht besteden aan duurzaamheid in hun beleidsvoering. De link tussen duurzaamheid en snelle groei is nog niet uitgebreid behandeld en dat maakt dit onderzoek uniek. Dillen’s werk (2014) vormt de basis van deze masterproef.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Crowdfunding: een internationale vergelijking

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

Crowdfunding is een opkomend fenomeen in de wereld van alternatieve financiering. Ondernemingen maken er steeds vaker gebruik van om het gewenste kapitaal bij elkaar te krijgen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, die zowel financieel als niet-financieel kunnen zijn.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

GAMES EN ONDERNEMEN

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

INTERNATIONAAL INLEEFPROJECT ENTREPRENEURSHIP

AP Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Case

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

In deze masterthesis werd het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit onderzocht. Als onderzoeksdesign werd voor een exploratief kwalitatief onderzoek gekozen in de vorm van een case study. Decathlon België werd als onderwerp van de case study gekozen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Enterprise risk management bij snelgroeiende ondernemingen: een casestudie

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

In deze masterproef wordt geanalyseerd in welke mate het risicobeleid van een welbepaalde Belgische snelgroeiende onderneming ontwikkeld is.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Innovation Lab

Andere

Technische Universiteit Eindhoven

Netwerk

Innovation Lab aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een business-expertisecentrum dat erop gericht is wetenschappelijke en technologie kennis en innovatie te vertalen in business. Dit doet de TU/e door het bedrijfsleven en de universiteit intenser te laten samenwerken aan projecten.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Modeling

Karel de Grote Hogeschool

International Business Studies

Opleidingsonderdeel

Het vak Business Modeling wordt door de KdG Hogeschool in een internationale samenwerking met de Fachhochschule Vorarlberg (Oostenrijk) aangeboden. In een internationale setting ervaren studenten via zelfgestuurd en samenwerkend leren de uitdagingen en eisen van een start-up.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar de fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming. Meer bepaald wordt onderzocht wat de bepalende factoren kunnen zijn voor het al dan niet internaliseren van de fiscale functie.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Biolab

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Serious game - Navigating Entrepreneurial Uncertainty

Andere

Aarhus University Denmark

Educatief spel

ESHIP, the board role-playing game, was created to aid an entrepreneurial learning process where students could imbibe principles of navigating uncertainty in an implicit and thus an intuitive manner.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Ondernemende stage

Universiteit Antwerpen

Sociaal-economische wetenschappen

Stage

Studenten uit de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen kunnen een ondernemende stage lopen. Zo bijvoorbeeld bij de vzw microStart die ondersteuning biedt aan starters en ondernemers die wensen te groeien.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

WEBINAR_Ontdek de geheimen van ondernemerschap in Singapore

AP Hogeschool

Ben je klaar om de bruisende zakelijke mogelijkheden in Singapore te verkennen? Bekijk dan zeker deze webinar, waarin je alles leert over de dynamiek en nuances van zakendoen in een van de meest bloeiende economieën van Azië.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BUILDING SUSTAINABLE BUSINESS

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Financieringsstructuur bij starters: een vergelijking tussen België, Frankrijk en Duitsland

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het doel van deze paper is ten eerste het vergelijken van de financieringsstructuur van Belgische starters met deze van Franse en Duitse starters. Aan de hand van Orbis werden datasets samengesteld bestaande uit bedrijven opgericht tussen 2014 en 2017.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Invloeden op ondernemerschap in België

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze thesis onderzoekt de korte en lange termijn relaties tussen economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling en ondernemerschap voor België van 1875 tot 1975.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

TU/e innovation Space

Andere

Eindhoven University of Technology

Netwerk

Voortbouwend op een sterke wetenschappelijke samenwerking die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft met de industrie, helpt TU/e innovation Space bij het ontwikkelen van een educatief ecosysteem om “Engineers for the Future” te leveren die 21st century skills hebben ontwikkeld.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

De muzikale entrepreneur: een onderzoek naar de drijfveren en denkprocessen bij DIY-muziekproductie

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar wat muziekkanten ertoe drijft om hun muziek onafhankelijk van een platenlabel op de markt te brengen en hoe ze hun muziek bij het publiek brengen?

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

DE STARTENDE ONDERNEMER

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Fablab

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Dive into business

Universiteit Antwerpen

Dienst Valorisatie

Opleiding

Het Dive into Business programma werd op maat gemaakt van de valorisatienoden van onderzoekers. Het ondersteunt onderzoekers in hun vertaalslag van onderzoek naar de samenleving. Het Deep Dive into Business programma is gericht op die onderzoekers die een spin-off willen oprichten.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Integrating inspirationale entrepreneurship in the classroom

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Opleidingsonderdeel

In het opleidingsonderdeel ‘Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap’ werken de masterstudenten Cultuurmanagement een innovatieve business case uit voor organisaties uit het culturele werkveld die zich komen voorstellen in het opleidingsonderdeel ‘Forum Cultuurmanagement’.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

ME.COM

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BROODJE ONDERNEMEN

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Bringing the future into the classroom

Universiteit Antwerpen

Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Masterproef

Kristien Verbist onderzocht hoe de leerapproach van leerlingen verandert door hen actief bij het vormgeven van hun lessen te betrekken. Ook de manier waarop de leraar voor de klas staat, wijzigt daardoor. Beide zijn nodig om ons onderwijs af te stemmen op de noden van een snel evoluerende wereld.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

OPINNO: EDUCATIEVE MODULE EN BIOBIZZ CAFÉ ANTWERPEN

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BUSINESS MODELING AND IDEATION

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

The Company

Universiteit Antwerpen

Industriële wetenschappen

Leerlijn

Keuzetraject dat over de bachelor en het masterjaar loopt om ingenieursstudenten ondernemingszin en ondernemerschap te laten ervaren. Aan de hand van een small business project werken de studenten zelf een product of dienst uit.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Afstudeerproject iON!

AP Hogeschool

Internationaal Ondernemen

Opleidingsonderdeel

Internationaal Ondernemen (ION) is een instellingsoverschrijdende co-creatie tussen de KDG en AP Hogeschool. Tijdens het ‘Afstudeerproject’ moet de student handelen als een (assistent-)ondernemer.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Opleidingsonderdeel

Studenten ontwikkelen een visie op duurzaam ondernemen. Er wordt vertrokken vanuit gevalstudies die de interactie tussen de stakeholders illustreren en bij de studenten aanleiding geeft tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Project XL - Creative Technologies & Entrepreneurship

Karel de Grote Hogeschool

Marketing, Multimedia en Fotografie

Opleidingsonderdeel

Project XL is gericht op het vormen van jonge ondernemers en wordt interdisciplinair geïntegreerd in een semesterprogramma.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Masterproef

In de masterproef dient de student van de opleiding Productontwikkeling zelfstandig een brug te kunnen slaan tussen volgende drie vakgebieden: menswetenschappen, economische wetenschappen en technologie.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Internationale stage

AP Hogeschool

Management Assistant International Business

Stage

Alle studenten van de opleiding “Management Assistant International Business”(MAIB) lopen in hun afstudeerjaar 16 weken stage in het buitenland.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

European Project Semester (AP)

AP Hogeschool

Centrale diensten

Opleidingsonderdeel

Het European Project Semester (EPS) is een internationaal en interdisciplinair semester dat elk tweede semester van het academiejaar wordt ingericht.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Projects

Karel de Grote Hogeschool

KMO Management

Opleidingsonderdeel

‘Business Projects’ is geïntegreerd in de opleiding KMO Management. In opdracht van en in samenwerking met een KMO-peterbedrijf werken studenten in groep aan de uitwerking van een ondernemingsplan.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Management en Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

(Biomedische) Wetenschappen

Minor

Management en Entrepreneurship I en II is een minor die als afzonderlijk keuzetraject wordt aangeboden in de opleiding Biomedische Wetenschappen en in de opleidingen van de faculteit Wetenschappen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Stage 4: Pop-up project

AP Hogeschool

Grafische en digitale media

Stage

In het pop-up project kunnen de studenten kiezen tussen een klassieke stage bij een bedrijf en een ondernemerschapstraject waarbij studenten hun eigen grafisch bureau oprichten en runnen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Innovatieweek

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Themaweek

Tijdens de Innovatieweek begeleiden de studenten Productontwikkeling ondernemingen in de product-ideation fase. De nadruk ligt op het genereren van innovatieve ideeën via challenges.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Summerschool Experience Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

Zomerschool

Opleiding

De zomerschool ‘Experience Entrepreneurship’ heeft een interdisciplinair en internationaal karakter en wordt georganiseerd voor kandidaten die geïnteresseerd zijn om het thema ‘ondernemerschap’ te ontdekken.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Ondernemerschap

AP Hogeschool

Muziek

Opleidingsonderdeel

De studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werken aan verschillende ondernemerscompetenties, afhankelijk van de fase van ondernemerschap waarin de student zich bevindt.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

Office management

Opleidingsonderdeel

‘Ondernemen’ is een keuzemodule voor studenten Office Management, uit de afstudeerrichtingen Event- en Projectmanagement, Cross Media, HR & Sales en Languages & Intercultural Networking.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

European Project Semester (UAntwerp)

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Opleidingsonderdeel

European Project Semester is een voorbeeld van internationalisering@home en wordt aangeboden aan Vlaamse studenten en Erasmusstudenten. Het programma wordt als een korf van opleidingsonderdelen aangeboden.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Entrepreneurship

AP Hogeschool

Office Management

Opleidingsonderdeel

‘Entrepreneurship’ is een verplicht opleidingsonderdeel dat ook voor internationale studenten toegankelijk is. Daarom wordt dit vak in het Engels gegeven.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Practicum ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

Rechtspraktijk

Opleidingsonderdeel

‘Practicum ondernemen’ is een keuzevak van de opleiding Rechtspraktijk. In het laatste bachelorjaar kunnen de studenten kiezen tussen 7 aangeboden practica, waaronder het Practicum ondernemen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

StartUp Bootcamp

Andere

Master of Innovation & Entrepreneurship

Opleidingsonderdeel

De Master of Innovation & Entrepreneurship aan de Antwerp Management School trekt een zeer divers publiek aan. Zowel op vlak van nationaliteiten als op vlak van achtergrond. In ‘StartUp Bootcamp’ wordt dan ook multidisciplinair en internationaal samengewerkt.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Co.connect

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Masterproef

Deze masterproef beschrijft het ontwerp van een product-dienstcombinatie die co-founders met elkaar in contact brengt en hen begeleidt bij het uitbouwen van een sterke samenwerking. Het idee voor de dienstverlening ontstond uit het onderzoek van F. Dams.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Bachelorproef De pre-internationalisatie fase van KMOs

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde

Bachelorproef

De algemene vraag die in dit onderzoek gesteld wordt, is de volgende: De pre-internationalisatie fase van KMO’s: Welke persoonlijkheidskenmerken zetten ondernemers aan om te internationaliseren?

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef Innovatiegedrag en persoonlijkheidskenmerken

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: bedrijfskunde

Masterproef

Hoe verschillen ondernemers van andere individuen op basis van hun persoonlijkheidskenmerken en innovatiegedrag, en kunnen deze persoonlijkheidskenmerken mee het innovatiegedrag (als een trade-off tussen exploratie/exploitatie) bepalen?

bottom of page