BEST PRACTICES

logo_vlaio_472x125.png
logo_EU_472x125.png
Zoeken

Instelling

arrow&v

Soort project

arrow&v
Reset filters
13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

GAMES EN ONDERNEMEN

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

ENTREPRENEURIAL FINANCE

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Tartaar Agency

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BUSINESS MODELING AND IDEATION

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

DE STARTENDE ONDERNEMER

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

ME.COM

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BROODJE ONDERNEMEN

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

CASE COMPETITION

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Business Case

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Biolab

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Fablab

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

OPINNO: EDUCATIEVE MODULE EN BIOBIZZ CAFÉ ANTWERPEN

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Integrating inspirationale entrepreneurship in the classroom

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

INTERNATIONAAL INLEEFPROJECT ENTREPRENEURSHIP

AP Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

BUILDING SUSTAINABLE BUSINESS

Karel de Grote Hogeschool

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

'ONDERNEMEN WAT IS DAT EIGENLIJK?'

Universiteit Antwerpen

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Enterprise risk management bij snelgroeiende ondernemingen: een casestudie

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

In deze masterproef wordt geanalyseerd in welke mate het risicobeleid van een welbepaalde Belgische snelgroeiende onderneming ontwikkeld is.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

In deze masterthesis werd het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit onderzocht. Als onderzoeksdesign werd voor een exploratief kwalitatief onderzoek gekozen in de vorm van een case study. Decathlon België werd als onderwerp van de case study gekozen.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

De impact van flexibel vastgoed op startend ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het primaire doel van deze thesis is bepalen of de opkomst van flexibel vastgoed, en specifiek de coworking space, een invloed heeft op startend ondernemerschap. Dit is verwezenlijkt aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

De muzikale entrepreneur: een onderzoek naar de drijfveren en denkprocessen bij DIY-muziekproductie

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar wat muziekkanten ertoe drijft om hun muziek onafhankelijk van een platenlabel op de markt te brengen en hoe ze hun muziek bij het publiek brengen?

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Likelihood of survival of new firms

Universiteit Antwerpen

Handelsingenieur

Masterproef

Literatuuronderzoek naar de belangrijkste, verklarende variabelen die aanleiding geven tot overleving of faling van Belgische start-ups. Er wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen logistische regressie en decision tree als falingspredictiemodellen voor Belgische start-ups.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Invloeden op ondernemerschap in België

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze thesis onderzoekt de korte en lange termijn relaties tussen economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling en ondernemerschap voor België van 1875 tot 1975.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Entrepreneurship and Business Modeling

Andere

Fashion Management

Opleidingsonderdeel

De focus ligt op hoe ondernemerschap en een innovatief businessmodel duurzaamheid van een modebedrijf kan versterken. Het uitdenken van een business model gebeurt in dialoog met het modebedrijf waarmee de studenten worden gematcht.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Ondernemende stage

Universiteit Antwerpen

Sociaal-economische wetenschappen

Stage

Studenten uit de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen kunnen een ondernemende stage lopen. Zo bijvoorbeeld bij de vzw microStart die ondersteuning biedt aan starters en ondernemers die wensen te groeien.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Opleidingsonderdeel

In het opleidingsonderdeel ‘Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap’ werken de masterstudenten Cultuurmanagement een innovatieve business case uit voor organisaties uit het culturele werkveld die zich komen voorstellen in het opleidingsonderdeel ‘Forum Cultuurmanagement’.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. Verder verdiept de auteur een belangrijke uitdaging van sociale economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

TU/e innovation Space

Andere

Eindhoven University of Technology

Netwerk

Voortbouwend op een sterke wetenschappelijke samenwerking die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft met de industrie, helpt TU/e innovation Space bij het ontwikkelen van een educatief ecosysteem om “Engineers for the Future” te leveren die 21st century skills hebben ontwikkeld.

13895864_224_113.jpg
web2-YG_4025-165-450x305.jpg
92914_chl2676.jpg

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar de fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming. Meer bepaald wordt onderzocht wat de bepalende factoren kunnen zijn voor het al dan niet internaliseren van de fiscale functie.

13895864_224_113.jpg