top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

European Project Semester (AP)

Kenmerkend voor EPS in AP Hogeschool is de interdisciplinaire reikwijdte.

Het European Project Semester is een keuzetraject, een internationaal semester@home voor de deelnemende AP-studenten. Voor de internationale studenten betreft het uiteraard een buitenlandse ervaring kaderend in Erasmus+ studentenmobiliteit.

Het opleidingsonderdeel Project Work telt 20 credits en vormt daarmee de spil van het European Project Semester dat in totaal 30 credits omvat. Ondernemingszin vormt de kern van het opleidingsonderdeel dat kan worden beschouwd als een vorm van high impact learning.

Er is een sterke focus op ervaringsgericht leren. Zowel zelfgestuurde talentgerichte ontwikkeling als samenwerkend leren via interdisciplinair groepswerk maken mee de essentie uit van EPS.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Case-based learning

Alle projecten vertrekken vanuit een reële nood van de externe opdrachtgevers: dit draagt in grote mate bij tot het uitlokken van intrinsiek gemotiveerd leren en werken bij de student.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page