top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Ondernemende stage

Het opleidingsonderdeel ‘stage’ wordt in de master sociaal-economische wetenschappen aangeboden als keuzevak. Tijdens de ondernemende stage bij microStart behandelt de stagiair een probleemstelling rond ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld het belang van bedrijfsbeheer voor ondernemers bij microStart, het profiel van de klanten van microStart,...

Tijdens hun stage moeten de studenten probleemoplossend denken en passen ze geziene leerstof geïntegreerd toe. De theorie linken de studenten aan de praktijk. Ook toetsen ze af of de praktijk in overeenstemming is met theoretische modellen. De aanbevelingen en oplossingen die de studenten in hun stageverslag formuleren dienen ze zowel binnen de context van het bedrijf of de organisatie als in een ruimere maatschappelijke context te kaderen.

Om de kwaliteit van de stage te bewaken, wordt in de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen samengewerkt met een beperkt aantal partners, waaronder voornamelijk met de publieke sector en veelal alumni. Studenten hebben ook de mogelijkheid om zelf een stageplaats voor te stellen en/of bij kleinere ondernemingen (uitzonderlijk start-ups) stage te lopen. Tijdens de ondernemende stage neemt de student deel aan de week van het microkrediet. Aan het eind van de stage verwerkt de stagiair volledig zelfstandig een microkredietdossier en dienen de conclusies en resultaten van het project te worden voorgesteld.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Probleemoplossend denken en samenwerken

De stagiair werkt in een team met andere medewerkers uit het bedrijf of de organisatie op een correcte manier één of meerdere oplossingen uit voor het gestelde probleem. De probleemstelling uit het werkveld dient de stagiair in een ruimere maatschappelijke context, en bijgevolg vanuit verschillende invalshoeken, te kaderen.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page