top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Crowdfunding: een internationale vergelijking

In dit werk wordt getracht met behulp van een kwalitatief onderzoek te achterhalen wat de motieven zijn voor het toepassen van financiële crowdfunding vanuit het standpunt van ondernemingen. Daarnaast wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen de Belgische en de Nederlandse markt. Dit onderzoek werd gerealiseerd door het behandelen van cases via persoonlijke diepte-interviews. Uit de resultaten konden meerdere motieven worden afgeleid, die voor beide landen gelden. Het eerste is de financiële drijfveer. Het ophalen van kapitaal blijft de centrale reden voor het toepassen van crowdfunding. Het tweede motief komt voort uit het feit dat crowdfunding de toegang tot andere kanalen van financiering kan vergemakkelijken. Het derde motief is de, als het ware gratis, marketing die gepaard gaat met een crowdfunding campagne, doordat een netwerk van ambassadeurs wordt gecreëerd. Het vierde is de strategische input en know-how die verkregen kan worden van the crowd. Daarnaast kunnen er door middel van financiële crowdfunding vaak aanzienlijk grotere bedragen worden opgehaald dan door middel van niet-financiële crowdfunding.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Download hier
Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Conclusie

Wanneer de twee markten vergeleken werden, was het duidelijk dat de drijfveren dezelfde zijn, hoewel de markten wel verschillen op vele vlakken. De markt in Nederland is reeds verder geëvolueerd. Het verschil zit enerzijds in de cultuur en anderzijds in het wettelijke kader van beide landen. In België wordt ernaar gestreefd deze achterstand weg te werken en kan besloten worden dat de Belgische en Nederlandse markt in de toekomst in toenemende mate zullen convergeren.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page