top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

In het eerste deel van de masterproef wordt een theoretisch model met zeven verschillende componenten voor professionalisering en bijhorende succesfactoren opgesteld en getoetst op basis van de Manus-case uit de literatuur. Het tweede deel van deze masterproef richt zich verder op de praktijk waarbij ook een tweede case, namelijk die van het bedrijf MetSense, vergeleken wordt met het opgestelde professionaliseringsmodel.

Aan de hand van de gerichte literatuurstudie en praktijkcases concludeert de auteur dat sociale ondernemingen zich steeds meer in de richting van een doorgedreven
Professionalisering bewegen. Ze worden immers geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als reguliere bedrijven en hanteren dan ook meer en meer dezelfde managementtechnieken. Hierbij ligt de lat voor sociale ondernemingen vaak nog hoger, vooral omwille van de sociale doelstelling die extra complexiteit met zich meebrengt.

Voor sociale ondernemingen blijft het een grote uitdaging om tegelijkertijd te
professionaliseren en sociaal te innoveren. Uit de casestudies blijkt dat sociale ondernemingen zich net zo professioneel kunnen gedragen als reguliere bedrijven, ook al is dit voor hen extra uitdagend omwille van de focus op het creëren van shared value.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Uitdagingen voor sociale ondernemingen

Vlaamse sociale bedrijven ondervinden heel wat drempels wat betreft toegang tot kapitaal en overheidssteun, zichtbaarheid en een voldoende transparant juridisch kader.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page