top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef

Het tijdpad van de masterproef beslaat meerdere academiejaren. De toelichting en keuze van de onderwerpen wordt opgestart in het academiejaar voorafgaand aan de eerste inschrijving voor de masterproef.

De student heeft de keuze om de masterproef uit te voeren als een integraal productontwikkelingsproject met de focus op de specialisatie van zijn ontwerpfocus of als onderzoeksproject waarvan het onderwerp bijdraagt tot de kennisopbouw binnen het vakgebied Productontwikkeling.

Op basis van de competenties die de studenten tijdens hun opleiding Productontwikkeling hebben verworven, moeten zij in hun masterproef zelf hun onderwerp creëren. Volgens eigen interesse kunnen zij een ontwerpprobleem aanpakken.

In het opleidingsonderdeel Masterproef gaat het in de meeste gevallen om projectgestuurd onderwijs waarbij wordt samengewerkt met externe stakeholders. Studenten werken vraaggestuurd vanuit een (kleinere of grotere) onderneming aan een ontwerpuitdaging en een oplossing.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Zelfgestuurd leren

In de loop van het tweede semester van het eerste masterjaar wordt de student verondersteld autonoom zijn of haar thema te bepalen en voor te leggen. De student dient zelf zijn eigen voortgang of proces te bewaken. Dit wordt ook opgenomen in de evaluatie.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page