top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Afstudeerproject iON!

Met het ‘Afstudeerproject’ wordt, als sluitstuk van de afstudeerrichting, een volledige integratie van alle competenties in een reële ondernemingsomgeving beoogd.

Het Afstudeerproject kadert binnen de leerlijn ondernemingszin/ondernemerschap en volgt na Small Business Project (SBP), in jaar 1, en na de stage, in jaar 2.

Vanuit het standpunt van het bedrijf gaat het bij het ‘Afstudeerproject’ om een opdracht die normaal uitbesteed wordt aan een consultant of een apart projectteam. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een businessmodel uitwerken, een bestaand product introduceren op een nieuwe markt, een haalbaarheidsstudie voor een nieuw, product uitvoeren, een buitenlands filiaal oprichten, enz.

De student voert daarbij zo veel mogelijk onderdelen uit van een businessplan. Kenmerkend voor een geschikt afstudeerproject is ook dat er duidelijke 'deliverables' verwacht en afgesproken worden, met duidelijke 'target dates' voor de oplevering van interim- en eindrapportering.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Verplicht vak met twee opties

Het Afstudeerproject is een verplicht opleidingsonderdeel maar de studenten hebben wel de keuze om het project uit te werken binnen een onderneming of een eigen onderneming op te starten.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page