top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

De focus ligt in dit opleidingsonderdeel op innovatie en ondernemerschap binnen de culturele sector. Studenten passen in ‘Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap’ een klassieke ondernemerschapstheorie toe op een case uit de culturele sector in de brede zin. De masteropleiding Cultuurmanagement doet een beroep op het brede werkveld. Zowel profit als non-profitbedrijven en organisaties uit de culturele sector in de BeNeLux participeren aan het vak ‘Forum Cultuurmanagement’ waar ze hun organisatie/bedrijf komen voorstellen.

Het is aan de studenten om te bepalen welke theorie ze wensen toe te passen om een oplossing te bedenken voor een probleem dat de studenten zelf voorstellen. De studenten maken zelf een keuze uit de verschillende theorieën die ze tijdens de hoorcolleges hebben gezien omtrent innovatie in de creatieve industrie.

De master Cultuurmanagement heeft een heterogene instroom. Hun innovatief business plan werken de studenten uit in een multidisciplinaire groepje van vier à vijf studenten.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Zelfgestuurd leren en samenwerken

Door studenten veel ownership te geven, staat het zelfgestuurd leren centraal. Studenten kiezen zelf welke case ze uitwerken voor welk bedrijf en met wie ze samenwerken in groep. Tijdens de brainstorm worden geen restricties opgelegd vanuit het werkveld zodat innovatieve ideeën zich ten volle kunnen ontplooien.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page