top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Management en Entrepreneurship

Algemeen beschouwd wordt in deze minor – naast specifieke leerdoelen – een combinatie beoogd van stimuleren van ondernemingszin (deelpakket I) en het verwerven van ondernemerschapscompetenties (deelpakket II).

In het eerste deelpakket ligt de nadruk op ondernemingszin waarbij studenten de aspecten leren kennen van strategische bedrijfscommunicatie en van financieel management. Maar ook de juridische aspecten van bedrijfsmanagement en businessmodellen komen hier aan bod.

In het tweede deelpakket wordt voornamelijk ingegaan op het ondernemerschap. In het opleidingsonderdeel “Innovatie en entrepreneurship” leert de student onder meer hoe hij innovatiecultuur moet aanpakken en wordt gekeken naar innovatie binnen grotere organisaties en starters. In het laatste opleidingsonderdeel “Procesmanagement en kwaliteitszorg” wordt terug breder gekeken naar alle managementaspecten die niet te maken hebben met de kernactiviteit van het bedrijf.

De student leert tijdens deze minor het managementjargon in al zijn facetten gebruiken om als waardige gesprekspartner in multidisciplinaire teams in organisaties te kunnen functioneren.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Businessmodellen

Businessmodellen vormen de rode draad in deze module. Studenten moeten onder andere budgetteringstechnieken toepassen bij het opstellen van een financieel plan. De studenten leren hands-on in kleine multidisciplinaire teams hoe ze een bedrijf starten. Een goede samenwerking is daarbij cruciaal.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page