top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Enterprise risk management bij snelgroeiende ondernemingen: een casestudie

In deze praktische masterproef wordt eerst in de literatuur onderzocht hoe een risicobeleid er kan uitzien. Vervolgens worden deze bevindingen vergeleken met de situatie in het bedrijf.

In het literatuuronderzoek wordt gekeken naar wat een snelgroeiende onderneming juist definieert. Vervolgens worden de risico’s die met een snelle groei gepaard gaan beschreven alsook de signalen om deze in een onderneming op te merken. In een volgende stap wordt een volledige Enterprise Risk Management (ERM) methodologie beschreven. Het vat de belangrijkste aandachtspunten in elke stap van de methodologie samen.

Het tweede deel van de masterproef bestaat uit het onderzoeken in welke mate de beschreven ERM methodologie momenteel wordt toegepast in het bedrijf. Het doel is om een actuele situatieschets te verkrijgen die de fundamenten, of het gebrek hieraan, van het nog te ontwikkelen risicobeleid in de organisatie blootlegt. Er wordt expliciet stil gestaan bij het identificeren van de verschillende risico’s die in de organisatie aanwezig zijn. Dit deel van de masterproef is vertrouwelijk. Het resultaat is een theoretisch onderbouwde beschrijving van zowel de risico’s als hoever de organisatie staat in zijn risicobeleid. Dit dient als startpunt voor het bedrijf om dieper in te gaan op die risico’s die de grootste impact en waarschijnlijkheid hebben. Bovendien kan dit werk dienen als basis voor het ontwikkelen van een goed onderbouwd ERM systeem.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Download hier
Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page