top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Bringing the future into the classroom

Bringing the future into the classroom. Action research based on Theory U (Otto Scharmer, MIT). Impact from a student-centered competence-oriented learning environment on learning approach.

Kristien Verbist, student in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen, ontwierp in co-creatie met 53 leerlingen uit een derde middelbaar en hun leraar Nederlands een studentgerichte en competentiegerichte leeromgeving rond het thema Literatuur. Ze baseerden zich hiervoor op Theory U, de sociale innovatietheorie van Otto Scharmer (Massachusetts Institute of Technology). Volgens Scharmer heeft onze maatschappij dringend 4.0-Onderwijs nodig, een ondernemende manier van leren, gebaseerd op co-aanvoelen, co-presencing en co-creëren. Dit soort onderwijs, waarbij studenten centraal staan ​​in het leerproces en waar naast kennis en vaardigheden ook competenties worden nagestreefd, maakt diepgaander leren mogelijk. Het vereist echter een verschuiving in het bewustzijn van leraren.

De impact op de leerapproach van de leerlingen was positief. Alle significante effecten waren in het voordeel van de nieuwe leeromgeving. Vooral de betrokkenheid van de leerlingen, hun intrinsieke motivatie, studieplezier, academische competenties en relaties met medeleerlingen verbeterden. Bij de leraar werd een verschuiving in bewustzijn waargenomen.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

4.0 Onderwijs

een ondernemende, co-creatieve, participatieve manier van leren die de student en zijn hoogst mogelijke potentieel centraal stelt

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page