top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Financieringsstructuur bij starters: een vergelijking tussen België, Frankrijk en Duitsland

Voor België werden 5.344 starters bestudeerd, voor Frankrijk 11.042 en voor Duitsland 3.964. Daarnaast wordt ook de schuldgraad van deze Belgische, Franse en Duitse ondernemingen verder onderzocht. Meer bepaald werd de impact van enkele geselecteerde variabelen op de algemene, de korte termijn en de lange termijn schuldgraad bestudeerd, alsook de impact op de algemene ratio, korte-termijnratio en lange-termijnratio rentedragende schulden. De geselecteerde variabelen werden opgedeeld in ondernemingsspecifieke en industriespecifieke variabelen. Tastbaarheid, liquiditeit, winstgevendheid en grootte werden gedefinieerd als ondernemingsspecifieke variabelen. De variabelen samenhangend met de industrie zijn sectorale groei, schuldratio en concentratie. De specifieke impact van deze variabelen wordt verder in de masterproef uitvoerig besproken. Tot slot werd ook gekeken of het land waarin de starter actief is, een significant effect heeft op de verschillende schuldratio’s.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat Franse bedrijven minder gebruik maken van schulden dan Belgische starters. Duitse starters maken dan weer meer gebruik van schulden in het algemeen en op lange termijn, terwijl rentedragende schulden minder gehanteerd worden in vergelijking met Belgische starters.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page