top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Co.connect

Deze masterproef beschrijft het ontwerp van een product-dienstcombinatie die co-founders met elkaar in contact brengt en hen begeleidt bij het uitbouwen van een sterke samenwerking. Het idee voor de dienstverlening ontstond uit het onderzoek van F. Dams dat bij de groep mensen met
een hoog ondernemend vermogen in kaart brengt welke drijfveren en hindernissen hun neiging tot ondernemen beïnvloeden. De opdrachtstelling van deze masterproef hield in om een dienst of product-dienstcombinatie te ontwerpen die inspeelt op één of meerdere factoren om zo (een deel van) de doelgroep een stap dichter bij ondernemerschap te brengen. In de eerste fase werd de opdrachtstelling omgevormd tot een concrete ontwerpuitdaging aan de hand van verder onderzoek naar de hindernissen en drijfveren van de doelgroep en een analyse van de bestaande markt. Er werd gekozen om verder te gaan met de uitdaging om begeleiding te bieden aan potentiële ondernemers die het vinden van een goed businessidee als voornaamste hindernis ervaren. Verdere uitdieping bracht aan het licht dat er in de groep van potentiële ondernemers twee complementaire profielen onderscheiden kunnen worden. Aan de ene kant zijn er (aspirant) ondernemers met ideeën die op zoek zijn naar co-founders met bepaalde skills om hen te versterken. Anderzijds zijn er aspirant ondernemers die hun skills willen inzetten ter versterking van iemand met een goed idee. Co.connect brengt co-founders bij elkaar.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Cofounderkit

De co-founderkit begeleidt co-founders daarin om een succesvolle samenwerking uit te bouwen. Daarvoor bevat de kit tools die (potentiële) co- founders kunnen gebruiken om elkaar nog beter te leren kennen en na te gaan ze echt een goed team zouden vormen. Daarnaast kunnen ze de co-founderkit gebruiken om samen verder aan het business idee te werken en om de nodige formele afspraken te maken om conflicten en misverstanden in de toekomst te vermijden.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page