top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

The Company

Faculteitsbreed werd in de curricula van ingenieursopleidingen profileringsruimte voorzien waarin The Company een plaats kreeg. Dit keuzetraject loopt zowel in de bachelor (minor van 18 studiepunten) als in de master (keuzepakket van 6 studiepunten).

Studenten leren met The Company initiatief te nemen vanuit een verantwoordelijke positie, creatief en onafhankelijk te denken en constructief samen te werken in een team. Aan de hand van transversale thema’s, zoals bijvoorbeeld afvalverwerking, waterzuivering en Artificial Intelligence, passen studenten hun know-how toe in multidisciplinair samengestelde teams.

Interdisciplinaire kruisbestuiving vormt een belangrijke troef in de fase van ideation. In het tweede jaar werken de studenten aan de hand van drie basispijlers van een businessplan hun idee uit tot op prototypeniveau. In het derde jaar leren de studenten in samenwerking met Vlajo een businessplan opstellen. In het masterjaar staan de studenten grotendeels zelf in voor de organisatie van The Company in de bachelorjaren. Masterstudenten nemen de rol van coach en organisator in. Doorheen het volledige traject houden de studenten ook een portfolio bij met hun vorderingen.

Met hun projectvoorstel kunnen de studenten deelnemen aan provinciale, Vlaamse en internationale wedstrijden.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Interdisciplinair

Vanuit een transversaal thema werken studenten in multidisciplinaire teams een product of dienst uit aan de hand van een small business project.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page