top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Entrepreneurship

In het vak ‘Entrepreneurship’ maken de studenten via samenwerkend leren kennis met ondernemerscompetenties en businessmodellen.

De student leert een businessplan te interpreteren en verwerft een ondernemende spirit.
De focus in het vak ‘Entrepreneurship’ ligt voornamelijk op ideevinding, creativiteit en kansen zien. Om een probleemstelling te kunnen formuleren en aan marktonderzoek te doen, dienen de studenten zich uiteraard ook toe te leggen op bronnenonderzoek.

De studenten moeten in een team van max. 5 studenten onder docentenbegeleiding een Value Proposition Model uitwerken.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Samenwerkend leren

Doordat studenten hun ideeën moeten aftoetsen bij elkaar leren ze van en met elkaar. Vanuit de andere projectteams moet ook feedback gegeven worden op de verschillende ideeën. Zo worden studenten ertoe verplicht om over het muurtje te kijken.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page