top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Innovation Lab

Met Innovation Lab wil de TU/e de brug slaan tussen kennis en markt. In het Innovation Lab zijn verschillende innovatieprojecten ondergebracht die bedrijvigheid stimuleren en een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Bij de kennisvalorisatie worden TU/e-medewerkers en -studenten ondersteund door een enthousiast en ervaren team van coaches, adviseurs en begeleiders. Vergelijkbaar met het opleidingstraject “Dive into Business” aan de UAntwerpen heeft de TU/e recent een speciaal opleidingsprogramma “Innovation Academy” ingericht dat TU/e-medewerkers en studenten faciliteert in hun valorisatieproces.

Voor de vertaalslag van kennis van de TU/e in business zet de TU/e in op:
- het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap binnen de TU/e door middel van:
° studentenprojecten waarin onderwijs, ondernemerschap en innovatie worden gecombineerd wat vaker tot verrassende resultaten leidt. Bijvoorbeeld 3 start-ups: Light Year, DENS, Spike Mobility; Solar Team Eindhoven...
° een samenwerking met preferiëntele werkveldpartners en centra
° Masterclass in High Tech Entrepreneurship (o.a. in samenwerking met UAntwerpen)
- het creëren van spin-offs en het afsluiten en verkopen van octrooien en patenten

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Business Development & Entrepreneurship

Kennisvalorisatie en ondernemerschap gaan hand in hand. Om succesvol de brug tussen kennis en markt te slaan, bundelt de TU/e in haar Innovation Lab expertise vanuit het quadruple helix model.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page