top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Project XL - Creative Technologies & Entrepreneurship

Project XL maakt deel uit van het uitwisselingsprogramma ‘Creative Technologies & Entrepreneurship’. Dit semesterprogramma wordt interdisciplinair ingericht en in het Engels gegeven. Hiervoor is er een samenwerking tussen de opleidingen Marketing, Multimedia en Fotografie.Studenten van de opleidingen Multimedia, Fotografie en Marketing kunnen kiezen om aan het programma deel te nemen in het kader van Internationalisering@home.De focus in Project XL ligt voornamelijk op de competenties gelinkt aan het leren zien van ideeën en kansen en het ondernemen van actie.Er wordt gestart met een bootcamp, waarin de aandacht vooral is gericht op creatieve technieken en creatief denken. Daarna worden de studenten door diverse coaches met een eigen specialiteit begeleid.Studenten moeten regelmatig hun project en voortgang presenteren, en krijgen daarbij feedback.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Zelfgestuurd en samenwerkend leren

Studenten worden in kleine teams opgedeeld. Ze krijgen een briefing, worden wekelijks gecoacht, maar hebben het volledige project zelf in handen. Ze kunnen zelf beslissen of ze nood hebben aan de coaching, en ook een beroep doen op experten wanneer ze dit nodig vinden.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page