top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Een exploratief onderzoek naar het belang van duurzaamheid bij snelgroeiende bedrijven

In het eerste deel wordt de context verduidelijkt. Hierbij worden de volgende vragen beantwoord: “Wat is snelle ondernemingsgroei?”, “Wat is duurzaamheid?” en “Wat is duurzame en snelle ondernemingsgroei?”.
In het tweede deel wordt de gehanteerde methodologie uitgeschreven.
Vervolgens worden in het derde deel “Analyse” acht snelle groeiers geïnterviewd aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews. Deze gesprekken worden zorgvuldig opnieuw beluisterd om volledige informatie te hebben. De methode van de analyse is een coderingsproces. Dit proces verloopt in drie stappen: open coderen, axiaal coderen en thema’s toewijzen (Williams et al., 2019). De analyse is verdeeld in vijf delen die telkens bepaalde thema’s weergeven. In elk deel worden factoren vergeleken om gelijkenissen en verschillen bij snelle groeiers te vinden met betrekking tot duurzaamheid. Nadien wordt de theorie uit de literatuurstudie gelinkt met de gevonden informatie uit dit onderzoek. Deze masterproef eindigt met enkele beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek.

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Snelle groei: redenen

De juiste investeerder, het netwerk van de investeerder, veel media-aandacht, in onderaanneming werken en hard werken werden door de bevraagde ondernemingen aangehaald als redenen voor een snelle groei.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page