top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit

Decathlon besloot in 2014 om wereldwijd de transformatie te maken naar een vrije ondernemingsvorm, om zo haar wendbaarheid te vergroten en sneller te kunnen inspelen op evoluties in haar omgeving. Dankzij verschillende diepte- interviews, observaties en een documentenanalyse konden de effecten van de nieuwe structuur op ambidexteriteit blootgelegd worden. Zo werden drie belangrijke hoofdeffecten van de transformatie geïdentificeerd: (1) een positief effect op exploiterend vermogen, (2) een positief effect op explorerend vermogen en (3) een aantal belangrijke negatieve effecten, die de werking van de onderneming zouden kunnen hinderen. Daarnaast bleek subsidiariteit een rechtstreeks positief effect te hebben op ambidexteriteit doorheen de hele onderneming. Bijgevolg was de conclusie van het onderzoek dat een vrije ondernemingsvorm wel degelijk een positief effect heeft op de ambidexteriteit van de onderneming, mits er gepast gereageerd kan worden op de bijhorende problemen. Op welke manier dit gedaan kan worden, is afhankelijk van de specifieke onderneming en haar omgeving.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page