top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

TU/e innovation Space

TU/e innovation Space streeft ernaar bij te dragen aan de vorming van ingenieurs die vlot kunnen inspelen op de eisen van de arbeidsmarkt.

TU/e innovation Space:
- biedt een platform dat gemotiveerde studenten, medewerkers en de industrie met elkaar verbindt;
- biedt een omgeving die studenten stimuleert en faciliteert om initiatief te nemen en hun eigen leeromgeving te creëren;
- doet een levendige gemeenschap ontstaan met voldoende ruimte om formeel en informeel samen te komen rond uitdagingen in de echte wereld;
- faciliteert het leren van studenten in onderwijsprojecten (curriculaire activiteiten), maar ook in buitenschoolse studentenprojecten met commerciële en niet-commerciële doeleinden;
- ondersteunt studenten bij het ontwerpen en maken van innovatieve prototypes en experimenten;
- stimuleert probleemoplossend, kritisch, wetenschappelijk en innovatief denken.

De flexibele ruimtes in TU/e innovation Space bieden de mogelijkheid om o.a. presentaties, community-evenementen en educatieve evenementen te organiseren.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Real-world challenges

In samenwerking met de industrie creëren studenten wetenschappelijk gebaseerde oplossingen voor uitdagingen in de echte wereld.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page