top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag werd een vragenlijst opgesteld. In de eerste plaats werd hierbij nagegaan of de onderneming hun fiscale functie intern en/of extern uitvoert. De ingevulde vragenlijst toont aan dat ondernemingen op een gelijkmatige manier een beroep doen op hun interne/externe fiscale dienstverleners voor wat betreft fiscale adviesverlening enerzijds en hulp bij de vervulling van hun fiscale verplichtingen anderzijds. Daarnaast werd via de vragenlijst ook de invloed van vier mogelijks bepalende factoren op de internalisering van de fiscale functie onderzocht. De grootte van de onderneming blijkt in de eerste plaats een positieve invloed te hebben. Bovendien wordt ook aangetoond dat internationaal actieve ondernemingen in sterkere mate over een interne fiscale afdeling beschikken, weliswaar met ondersteuning van een extern adviesverlener. De aandeelhoudersstructuur en de daarmee gepaard gaande perceptie door de buitenwereld blijkt geen invloed te hebben op het al dan niet internaliseren van de fiscale functie. Het gaat hierbij eerder opnieuw over de grootte van de onderneming in combinatie met de perceptie door de buitenwereld. Ook valt nog op te merken dat ondernemingen zelden uitsluitend beroep zullen doen op een interne fiscale afdeling.

TOOLS

Klik hier
Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

internaliseren van fiscale functie

In dit onderzoek wordt aangetoond dat de complexiteit van de transactiestroom de belangrijkste factor is voor ondernemingen om hun fiscale functie te internaliseren.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page