top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Critical success factors of corporate social responsibility

Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met koplopers op het gebied van MVO. Door twee onderzoekstechnieken met elkaar te combineren, werd onderzocht of MVO waarde creëert en welke succesfactoren daaraan bijdragen. Daarom werd het interview gestart met een reeks open vragen. Waarna de individuele afdelingen besproken werden door middel van de plus-minmethode.

In dit onderzoek werd geconcludeerd dat MVO waarde creëert in de vorm van een goede reputatie, kostenbesparingen en een verbeterde lange termijncontinuïteit. Om dat te bereiken moeten bedrijven het volgende doen:

- MVO opnemen in de bedrijfsstrategie
- Stakeholders betrekken bij het MVO-beleid
- MVO moet worden voorgesteld door iemand die anderen inspireert
- Het hoge management moet het MVO-beleid ondersteunen
- Medewerkers moeten worden betrokken bij MVO-projecten
- Er moet ruimte worden gemaakt voor MVO door middel van regels en afspraken

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page