top of page

< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Masterproef Innovatiegedrag en persoonlijkheidskenmerken

In deze masterthesis werd er een experimenteel onderzoek gevoerd naar hoe ondernemers verschillen van andere individuen op basis van enkele persoonlijkheidskenmerken, en of dat deze persoonlijkheidskenmerken mee het innovatieve gedrag van individuen kunnen bepalen. Innovatief gedrag wordt in deze studie gedefinieerd als de trade-off tussen exploratie en exploitatie. De persoonlijkheidskenmerken onderzocht in deze studie zijn; de nood voor affiliatie, extraversie, locus of control en de temporele focus. De meetinstrumenten die werden gebruikt zijn; de Bomb Risk Elicitation Task voor de exploratie/exploitatie level, de Liking People Scale en the Volunteer’s Dilemma voor de nood voor affiliatie, de Big Five Inventory voor Extraversie, de Rotter’s schaal voor de Locus of control, en een experiment op basis van imaginatieve verhalen voor de temporele focus. Er deden 100 participanten mee aan het onderzoek, waarvan er 10 ondernemers waren en de rest voor de meerderheid bestond uit studenten van de Universiteit Antwerpen. Uit de resultaten kan er geconcludeerd worden dat ondernemers significant niet verschillen van de andere individuen op alle gebruikte persoonlijkheidskenmerken, en op de level van exploratie/exploitatie. Hierdoor worden de ondernemers samen met de overige participanten samengenomen als één groep voor de verdere analyse. Verder wordt er geconcludeerd dat geen enkel persoonlijkheidskenmerk invloed heeft op het innovatief gedrag (exploratie/exploitatie).

TOOLS

Download hier

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

Klik hier

LESSONS

LEARNED

 

Conclusion

Results found that the entrepreneurs didn’t differ significantly from the other groups on the level of their personality traits, and on how they scored on their exploration/exploitation behaviour. Since they don’t differ significantly on the latter, the results of the individuals from the three groups were combined and discussed further as one group. The results show that for the participants no personality trait had a relation with or an influence on the exploration level of these participants.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

bottom of page