< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen

Behalve economisten kunnen ook handelsingenieurs en masterstudenten van de opleiding Veiligheidswetenschappen inschrijven voor dit vak, zodat een multidisciplinaire samenwerking mogelijk is. Vertrekkend vanuit gevalstudies zorgt kruisbestuiving voor een goede interactie en innovatief denken.

Door een langetermijnvisie mee te geven, dienen de studenten zich te buigen over de vraag: "Wat zijn de langetermijndoelen van duurzaam en ethisch ondernemen?"

De studenten leren ook opportuniteiten te zien in de transformatie naar andere business modellen, zo bijvoorbeeld naar een circulaire economie.

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Case-based learning

Door middel van casussen wordt een uitwisseling van creatieve denkprocessen sterk gestimuleerd. Vertrekkend vanuit gevalstudies gaan studenten met een verschillende achtergrondkennis in dialoog met elkaar en met de docent.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE