< Terug naar overzicht

BEST PRACTICES

OMSCHRIJVING

 

Innovation Lab

Met Innovation Lab wil de TU/e de brug slaan tussen kennis en markt. In het Innovation Lab zijn verschillende innovatieprojecten ondergebracht die bedrijvigheid stimuleren en een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Bij de kennisvalorisatie worden TU/e-medewerkers en -studenten ondersteund door een enthousiast en ervaren team van coaches, adviseurs en begeleiders. Vergelijkbaar met het opleidingstraject “Dive into Business” aan de UAntwerpen heeft de TU/e recent een speciaal opleidingsprogramma “Innovation Academy” ingericht dat TU/e-medewerkers en studenten faciliteert in hun valorisatieproces.

Voor de vertaalslag van kennis van de TU/e in business zet de TU/e in op:
- het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap binnen de TU/e door middel van:
° studentenprojecten waarin onderwijs, ondernemerschap en innovatie worden gecombineerd wat vaker tot verrassende resultaten leidt. Bijvoorbeeld 3 start-ups: Light Year, DENS, Spike Mobility; Solar Team Eindhoven...
° een samenwerking met preferiëntele werkveldpartners en centra
° Masterclass in High Tech Entrepreneurship (o.a. in samenwerking met UAntwerpen)
- het creëren van spin-offs en het afsluiten en verkopen van octrooien en patenten

TOOLS

GEGEVENS

 

Opleiding

Onderwijsinstelling

 

Soort project

Contactpersoon

 

Contactpersoon

 

LESSONS

LEARNED

 

Business Development & Entrepreneurship

Kennisvalorisatie en ondernemerschap gaan hand in hand. Om succesvol de brug tussen kennis en markt te slaan, bundelt de TU/e in haar Innovation Lab expertise vanuit het quadruple helix model.

ALGEMEEN

 

Kernwoorden

Partners

Doelgroep

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én de plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA, BAAS en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE