top of page

Wat is intellectueel eigendom?


iekompas.png

Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Op de website van Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kom je meer te weten over intellectueel eigendom.

0 opmerkingen
bottom of page