top of page

Minister Muyters te gast in TAKEOFFANTWERP_.


Ondernemen wordt stuk eenvoudiger voor studenten. Studenten bij wie ondernemerschap in het bloed zit, moeten vaak wachten tot ze hun bachelordiploma behalen vooraleer ze een onderneming kunnen oprichten. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters brengt daar verandering in en heeft in overleg met de Vlaamse universiteiten en hogescholen en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een oplossing uitgewerkt.

De huidige situatie doet de wenkbrauwen fronsen. Wie een bachelordiploma heeft, mag een bedrijf opstarten, ongeacht of de opleiding een economische vorming inhoudt. Heeft een student zonder diploma echter een briljant idee, dan moet hij eerst aparte cursussen volgen om een attest bedrijfsbeheer te behalen of – zoals in de praktijk het vaakst gebeurt – wachten. Het Forum ondernemend hoger onderwijs kaartte de vraag naar een toegankelijk alternatief in april aan bij Vlaams minister van Economie Philippe Muyters en vond grote bereidheid om dit aan te pakken.

Minister Muyters zocht én vond een oplossing binnen het huidig wetgevend kader, zodat de nieuwe regeling onmiddellijk toepasbaar is. Mits het voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen universiteiten en hogescholen vanaf januari 2016 een aanvullend programma/lessenpakket aanbieden aan studenten die dat willen, zodat ze binnen hun opleiding een attest bedrijfsbeheer kunnen halen.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Talent en ondernemerschap willen we alle kansen geven en drempels zoveel mogelijk verlagen. Met deze oplossing kunnen studenten nog tijdens hun opleiding via hun eigen onderwijsinstelling het attest bedrijfsbeheer halen en hun eigen zaak starten. Dit initiatief past dan ook binnen de ambitie van de Vlaamse regering om jongeren zo vroeg mogelijk warm te maken voor ondernemen.”

Arne Van Batenburg, student AP Hogeschool en oprichter van Startmotion: “We zijn heel blij met deze nieuwe regeling. Het is een positief initiatief dat ervoor zorgt dat de barrière tussen onderwijs en ondernemerschap aanzienlijk verkleint. Ik hoop van harte dat deze stap meer studenten aanzet om hun passie na te jagen.”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is enthousiast over de nieuwe regeling: “Het is positief dat de rol van het hoger onderwijs in het aanleren van ondernemerschapscompetenties gevaloriseerd wordt. Tegelijk worden instellingen geresponsabiliseerd om zelf actief invulling te geven aan ondernemerschapsonderwijs. Dit is ook een duw in de rug voor de hoger onderwijsinstellingen die al student-ondernemerschapsprojecten ondersteunen.”

Concreet

Universiteiten en hogescholen maken een programma op dat overeenstemt met 128 lesuren, gespreid over minstens drie maanden, waarin vakken als ondernemend denken en ondernemerscompetenties, recht, boekhouden, financiële en fiscale aspecten, commercieel beheer en wetgeving aan bod komen via bestaande vakken, taken, thuiswerk, e-learning, stages, nieuwe modules… De verantwoordelijkheid en de vrijheid voor de invulling van de programma’s ligt bij de universiteiten en hogescholen zelf, en dat is een bewuste keuze: de onderwijsinstellingen kunnen hun expertise aanwenden en op deze manier het programma pragmatisch inpassen in hun bestaande curricula. Met het getuigschrift dat de universiteiten en hogescholen uitreiken bij het afronden van het programma, kan de student al naar het ondernemingsloket.

Natuurlijk moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Universiteiten en hogescholen leggen hun programma voor aan het Agentschap Ondernemen (AO) én engageren zich door het ondertekenen van een verklaring op eer dat het programma dat zij aanbieden conform de voorwaarden van de wet is. Voor verdere ondersteuning en toelichting kan men bij AO terecht en binnenkort op de nieuwe webstek: www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/ondernemen-als-student. Voor hogescholen en universiteiten die dat wensen, worden er ook infosessies georganiseerd.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page