TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE is vertrokken


Op dinsdag 11 oktober werd TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE gelanceerd. Dat project bundelt de expertise van vele partners en wil jongeren informeren, ondersteunen en motiveren tot ondernemerschap.


Vlaams minister Philippe Muyters gaf samen met 500 jongeren het startschot van dit uniek samenwerkingsverband tijdens het ‘KICKOFF Event, Experience Entrepreneurship’. De stad Antwerpen, de Antwerpse hoger onderwijsinstellingen, jongerenwerking KAVKA, studentenvereniging SINC en ondernemersorganisatie VOKA bundelen hun krachten onder de noemer ‘TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE’. Het doel is om alle jongeren in de stad te informeren, ondersteunen en motiveren tot ondernemerschap.

Het KICKOFF Event pakte met een gevarieerd programma uit. Zo konden jongeren en professionals kiezen uit een aanbod van acht interactieve sessies over ondernemerschap. Nadien volgde een pittig panelgesprek, waarin onder andere minister Muyters, Luc Carpentier (Laundry Day) en Peter Wellens (Chestnote) het vuur aan de schenen werd gelegd. Het event eindigde met een groots netwerkmoment, waar dienstverleners en promotoren van TAKEOFFANTWERP_ ALLIANCE aanwezig waren om vragen van jonge ondernemers op te vangen.

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE: een unieke samenwerking. Met de uitbouw van TAKEOFFANTWERP de voorbije twee jaar kregen studenten in Antwerpen al een plek en een werking waar ze ondernemingszin kunnen tanken. Zo ontstond een stevige basis voor een ondernemersplatform voor studenten. Met de steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen, schakelt deze werking nog een versnelling hoger en richt men zich voortaan op alle jongeren in de stad. Hiervoor wordt 500.000 euro voorzien waarvan EFRO 40%, Vlaanderen 30% en de lokale partners ook 30% cofinancieren.

Robert Voorhamme, voorzitter Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, vindt de samenwerking tussen alle partijen zeer positief: “Dit samenwerkingsverband streeft naar een ruime ondernemende context in de stad voor alle jongeren. Het is uniek dat onze onderwijsinstellingen en studenten samen met het lokale weefsel de krachten bundelen.”

Dankzij dit unieke samenwerkingsverband kan elke Antwerpse jongere voortaan terecht bij een centraal aanspreekpunt voor vragen omtrent ondernemen. Voor studenten kan dit binnen de eigen onderwijsinstelling. Er worden enkele concrete initiatieven genomen zoals het opstellen van een gezamenlijke kalender en een overzicht van alle spelers op het terrein. Innovatie en ondernemen: uitdagingen voor de toekomst. Het ultieme doel van TAKEOFFANTWERP_ ALLIANCE is om een omgeving te creëren waarin alle ondernemende ideeën een optimale kans krijgen om te groeien. Ook stad Antwerpen vindt deze unieke samenwerking belangrijk voor een ondernemersvriendelijk klimaat. Schepen van economie, Philip Heylen: “Innovatieve ideeën en ondernemingszin zijn cruciaal voor onze economie. Daarom investeren wij als stad graag mee in een vruchtbare voedingsbodem waar ondernemende jongeren alle kansen krijgen om hun ideeën te ontwikkelen en op die manier ook de weg vinden naar het ondernemerschap.” Ook schepen van middenstand, Koen Kennis, onderstreept het belang van dit project: “Het boeiende aan TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE is de verbreding naar alle jongeren in de stad, want ondernemingszin vind je niet alleen bij universitairen, maar ook bij technische scholen en ambachtelijke beroepen. Het retaillandschap van de stad – van de grote winkelketens tot de lokale slager - drijft op ondernemerszin.”

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE is een samenwerking tussen stad Antwerpen, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, AP Hogeschool, KDG Hogeschool, Universiteit Antwerpen, KAVKA, SINC & VOKA. Met de steun van EFRO en VLAIO.


TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én een plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE