• Admin

Stad zoekt projecten voor Smart Zone


Stad Antwerpen en Imex werken samen aan een Smart Zone: een zone in Antwerpen waar concreet vorm wordt gegeven aan een 'Smart City' door relevante toepassingen aan de burger te tonen.

De Smart Zone omvat het gebied tussen de Groenplaats en het Museum voor Schone Kunsten en fungeert als technologielab, als (internationaal) uitstalraam en als hulpmiddel om van de Antwerpenaars (nog meer) “smart people” te maken.

CHALLENGE De stad zoekt hiervoor concrete projecten die een wezenlijke en waarneembare impact hebben op de mensen in deze slimme zone. Kandidaten kunnen hun voorstel pitchen tijdens een meetup op donderdag 23 november.

De geselecteerden krijgen zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning van de stad, Imec en Digipolis om hun project op te leveren tegen september 2018.

Info over het project via www.antwerpen.digipolis.be/nl/opdrachten

Inschrijven kan tot woensdag 15 november.

64 keer bekeken

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én een plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE