top of page

BEST PRACTICE: DE STARTENDE ONDERNEMER

Karel de Grote Hogeschool


1_ Wat is de inhoud?

Ondernemingsplan: opstart van een onderneming en strategievorming, ondernemingsvormen


Financieel plan: structuur van het financieel plan, geprojecteerde balans en resultatenrekening, nettobedrijfskapitaal, breakeven-, kasstroom-, ratio-, investerings- en hefboomanalyse, investerings- en financieringsplan, kasplanning


2_ Voor wie is het bestemd?

Student-ondernemers, pre-starter, startende ondernemers


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

Hoorcolleges, lezingen/praktijktoepassingen, oefeningen, coaching, online of on campus.

De leerstof van de cursus wordt in de hoorcolleges en lezingen uitgelegd aan de hand van powerpointpresentaties, en toegepast met oefeningen en artikels.

Er dient tevens een (fictief) ondernemings- en financieel plan opgemaakt te worden in groepen, waarvoor coachingsessies voorzien worden.


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Ondernemings- en financieel plan

Mondeling examen: theorievragen, oefeningen en examengesprek over het ondernemingsplan en financieel plan


5_ Wat leert de student eruit?

Kennis : de verschillende ondernemingsvormen, een business plan en financieel plan schrijven, financieringsmogelijkheden rekening houdend met de boekhoudkundige, fiscale en juridische regels, analyse jaarrekening en financieel evenwicht

Competenties : teamgericht werken, ondernemingszin, professionele communicatie


6_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Theoretische grondslag én praktische toepassing, coaching, en stimulering van ondernemingszin


7_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dan?

Samenwerking met andere opleidingen rond marketing, wettelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten, creativiteit, product/dienst ontwikkeling.

 

Handige link

 

Artikel door Annemie Soetewey



Comments


bottom of page