BEST PRACTICE: 'ONDERNEMEN WAT IS DAT EIGENLIJK?'

Workshopreeks rond algemene ondernemingsvaardigheden - UAntwerpen


1_ Wat is de inhoud?

Er wordt een reeks van 3 workshops georganiseerd. Elke workshop richt zich op een (psychologische) vaardigheid die van cruciaal belang is om een goede ondernemer te worden. De thema’s van de workshops zijn respectievelijk ondernemingsvisie, soft skills, en communicatie. Aan het begin van elke workshop wordt er eveneens een student-ondernemer die als rolmodel fungeert aan het woord gelaten. Deze student geeft een presentatie over zijn/haar ondernemingsreis en beantwoordt mogelijke vragen van de deelnemers.


2_ Voor wie is het bestemd?

Studenten die aan het begin van hun ondernemingsreis staan en dus interesse hebben in ondernemen, mogelijks al enige ideeën hebben, of zelfs al een kleine onderneming op poten hebben gezet.


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

Als een reeks workshops die bij elkaar horen. Studenten kunnen zich echter ook inschrijven voor slechts 1 of 2 van de sessies, als ze niet alle thema’s relevant vinden, of niet alle data passen.


4_ Ingeval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Er is geen formele evaluatie, maar er wordt na elke workshop wel bevraagd hoe deze werd bevonden door de deelnemers om volgende sessies eventueel bij te sturen.


5_ Wat leert de student eruit?

De student leert stilstaan bij het belang van deze vaardigheden en kan bovenal ervaringen uitwisselen met peers, alsook vragen stellen aan een rolmodel dat al verder staat in zijn/haar ondernemingsverhaal.


6_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Alle aanwezige studenten hebben de workshops steeds als positief ervaren. Het is verder een absolute leeropportuniteit om minder technische, maar wel noodzakelijke vaardigheden te leren en bespreken.


7_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten?

De besproken vaardigheden worden sneller over het hoofd gezien in officiële opleidingsonderdelen, daar ze minder technisch of economisch van aard zijn. De aangehaalde interpersoonlijke vaardigheden zijn echter wel cruciaal om een sterke onderneming op poten te zetten. Door deze vaardigheden extra in de verf te zetten, bevorderen we dus het ondernemerschap bij studenten.


8_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dan?

Dit jaar werden de workshops redelijk laat in het tweede semester georganiseerd met enkele weken tussen de verschillende sessies. Om het aantal deel