top of page

BEST PRACTICE: Integrating inspirationale entrepreneurship in the classroom

UAntwerpen


Aan het webinar ‘Integrating inspirationale entrepreneurship in the classroom’, dat de UAntwerpen op 7 mei 2021 organiseerde, namen docenten, onderwijsondersteuners en beleidsmedewerkers van verschillende, ook buitenlandse, hogeronderwijsinstellingen deel. Vier sprekers presenteerden drie inspirerende best practices rond de centrale vraag ‘hoe integreer je inspirerend ondernemerschap in de klas?’.


The Company as an immersive entrepreneurial track for engineers

Pieter Billen en To De Bondt (UAntwerpen, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen) presenteerden The Company, een vierjarig keuzetraject van 24 ECTS om ondernemerschap te stimuleren bij ingenieursstudenten. ‘The Company’ is er in de eerste plaats op gericht om ingenieursstudenten – naast de doorgedreven technische kennis die zij tijdens hun opleiding verwerven – ook te leren initiatief te nemen, creatief en onafhankelijk te denken en constructief samen te werken in een team. In het eerste jaar onderzoeken de studenten in groepjes van 8 à 10 leden een innovatief thema dat ze presenteren voor hun medestudenten. In het tweede jaar werken de studententeams een businessconcept uit met het oog op het schrijven van een businessplan, naast productontwerp en prototyping. De teams ontwikkelen hun eigen bedrijfsidee dat ze pitchen voor een professionele jury in een Dragon's Den. In het derde jaar lanceren de studenten in team hun idee effectief onder de vorm van een Small Business Project met echte (eigen of externe) investeringen. Studenten worden ook aangemoedigd om mee te doen aan start-up wedstrijden. In het vierde jaar kunnen masterstudenten hands-on managementervaring opdoen door bachelorstudenten in kleine teams te coachen.


Studenten beschouwen The Company als een interessant en leerzaam keuzetraject waarin ze veel vrijheid krijgen en worden uitgedaagd om zelfstandig een topic diepgaand te onderzoeken, out of the box te denken en te spreken voor een groep. In een real-life context krijgen studenten inzicht in alle aspecten van het opstarten van een bedrijf, het ontwikkelen van een product, het uitbouwen van een professioneel netwerk enz. Naast het betrekken van studenten bij de organisatie van het bedrijf zelf, appreciëren de studenten de integratie binnen het Vlaamse en Antwerpse ondernemers-landschap.


Een grote uitdaging is het vinden van juiste docentenprofielen om businessideeën te coachen binnen een technologisch onderzoeksgerichte faculteit. Ook een ondersteunend netwerk van ervaren ondernemers en experts bouwen en onderhouden vereist een extra inspanning voor de docenten maar vormt een belangrijke meerwaarde voor studenten.Scaling the Number of Students in Venture Creation Courses

Jan Harima van de leerstoel LEMEX (Universiteit Bremen) stelde drie werkwijzen voor om het aantal studenten in een ondernemerschapcursus op te schalen. Dit type van cursus (Eng. ‘Venture creation course’) richt zich op het hands-on leren en ervaren van ondernemersprocessen door het creëren van een echte onderneming (cf. The Company, zie hoger). Studenten worden ertoe aangezet om uit hun comfortzone te stappen en te reflecteren over ondernemerservaringen. Helaas heeft dit type van cursussen vaak een beperkte capaciteit omdat ze zeer arbeidsintensief zijn voor docenten. De leerstoel Small Business & Entrepreneurship (Lemex) van de Universiteit Bremen experimenteerde met ondernemerschapscursussen voor het maken van grote ondernemingen met maximaal 100 studenten. Uitdagingen hieraan verbonden zijn (i) de nood aan meer begeleiding m.b.t. projectmanagement voor grotere teams en (ii) de kwaliteit van de leerervaring vrijwaren. Docenten wouden beide uitdagingen aangaan door de cursus efficiënter te organiseren.


Hiervoor werden drie wijzigingen aangebracht in het cursusontwerp: (1) online delen van inhouden en instructies onder de vorm van video's (zgn. ‘flipped classroom’), (2) het gebruik van SCRUM voor het projectmanagement, en (3) het gebruik van wederzijdse projectbeheersoftware. Door de flipped classroom kwam extra tijd vrij om studenten constructieve feedback te geven, afgestemd op de individuele projecten. SCRUM was een geweldig hulpmiddel voor grotere teams om taken te organiseren binnen het team en hun efficiëntie te verbeteren. De projectbeheersoftware (in casu asana) leverde de teams een transparant overzicht van de werkpakketten en verantwoordelijkheden. Hierdoor konden de docenten de teams feedback geven die specifiek was voor hun individuele projecten (soms ad hoc via de software-interface).
How can student-centred learning enhance students’ entrepreneurial skills?

Els Laenens (UAntwerpen, faculteit wetenschappen) deelde haar ervaring met het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden van studenten in een reeks studentgerichte en competentiegerichte opleidingsonderdelen in de bachelor Informatica. Studenten krijgen de kans om hun ondernemersgeest te ontdekken en hun zelfredzaamheid te verbeteren door hen activerende leeromgevingen aan te reiken die hen ruimte geven om initiatieven te nemen, te experimenteren, risico’s te durven nemen en persoonlijke interesses te ontwikkelen. Door studenten en studententeams zelf een projectthema te laten kiezen, krijgen ze de kans om via projectwerk hun creativiteit en ondernemerspotentieel verder te ontwikkelen en ondernemerscompetenties te ontwikkelen. Het zelfgestuurd leren staat hierbij centraal.


De activerende leeromgevingen ondersteunen de ontwikkeling van verschillende ondernemerscompetenties die deel uitmaken van het het Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) en betrekking hebben op het UAntwerpen competentieprofiel. De onderwijsaanpak wordt gesitueerd in de evolutie van het onderwijskader van prof. Scharmer (MIT), die beweert dat de belangrijkste uitdaging van het onderwijs is te evolueren naar Education 4.0, waarin co-creatie en innovatie centraal staan ​​en waar de opvoeder de rol van generatieve coach op zich neemt.

______


TAKEOFFANTWERP_ is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, in samenwerking met stad Antwerpen, UAntwerpen, KdG Hogeschool, AP Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland,BAAS en SINC. VLAIO ondersteunt dit ecosysteem. #jongondernemen


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page