top of page

< Terug naar overzicht

YELLOW PAGES

Formalis Groep S

OMSCHRIJVING

 

Formalis zal: De toegangsvoorwaarden tot het beroep controleren. Het loket onderzoekt het bestaan van de vereiste vaardigheden. Handels- en ambachtsondernemingen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die een ondernemingsnummer toekent. Dit nummer vervangt het handelsregisternummer, het btw-nummer en, in de toekomst, het RSZ-nummer. Andere diensten verstrekken zoals advies en begeleiding, het vervullen van formaliteiten zoals de aanvraag tot inschrijving bij de btw en de RSZ of de aanvraag van vergunningen.

Categorie

Prijszetting

EUR

per

Traject

Individueel traject

Groepstraject

Website

 

Ondernemingsnummer

 

GEGEVENS

 

Adres

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Contactpersoon

KMO-portefeuille

ECOSYSTEEM

Connectie

Hoger onderwijs

TAKEOFFANTWERP_

VOKA - Kamer van Koophandel

SINC Antwerpen

BAAS

Stad Antwerpen

Drivers

Knowledge

Ruimte

Dienstverlening

Consulting

Accountancy

Groei  (incubator / accelerator)

Support

Community

Funding

Overheid

Exit

Wedstrijden

DEONTOLOGIE

De organisatie  maakt gebruik van onderstaande maatregel om student-ondernemers correct te ondersteunen.

Download charter
bottom of page