top of page

< Terug naar overzicht

YELLOW PAGES

Hefboom cvba & vzw

OMSCHRIJVING

 

Ben je als (kandidaat-) ondernemer op zoek naar een microkrediet? Dan kan je bij Impulskrediet terecht. Een Impulskrediet is een microkrediet tot 25.000 euro. Impulskrediet geeft iedereen met een goed idee en een uitgewerkt ondernemings- en financieel plan de kans om een microkrediet aan te vragen om een eigen zaak te starten of verder uit te bouwen. De toegang tot bankfinanciering is soms moeilijk. Via reguliere banken is het vaak moeilijk om een microkrediet te krijgen als je te jong of te oud bent, nog ervaring moet opdoen, het je ontbreekt aan eigen inbreng, je een faillissement achter de rug hebt, je staat op een zwarte lijst, of je onderneemt in een zogenaamd ‘moeilijkere’ sector. Ondernemers krijgen bij Impulskrediet de kans om hun project voor te stellen aan de hand van een financieel en ondernemingsplan en een persoonlijk gesprek. Als Impulskrediet gelooft in jou als ondernemer en in de slaagkansen van je project, krijg je een microkrediet en kan je van start. Zowel rechtspersonen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen een Impulskrediet aanvragen. maximum bedrag: 25.000 euro rentevoet: 6% solidariteitspremie: eenmalig 4% op het kredietbedrag (minimum 100 euro en maximum 750 euro) looptijd: maximum 5 jaar.

Categorie

Prijszetting

EUR

per

Traject

Individueel traject

Groepstraject

Website

 

Ondernemingsnummer

 

GEGEVENS

 

Adres

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Contactpersoon

KMO-portefeuille

ECOSYSTEEM

Connectie

Hoger onderwijs

TAKEOFFANTWERP_

VOKA - Kamer van Koophandel

SINC Antwerpen

BAAS

Stad Antwerpen

Drivers

Knowledge

Ruimte

Dienstverlening

Consulting

Accountancy

Groei  (incubator / accelerator)

Support

Community

Funding

Overheid

Exit

Wedstrijden

DEONTOLOGIE

De organisatie  maakt gebruik van onderstaande maatregel om student-ondernemers correct te ondersteunen.

Download charter
bottom of page