top of page

< Terug naar overzicht

YELLOW PAGES

PMV

OMSCHRIJVING

 

PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering en realiseert met en voor de overheid en andere partners projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Kapitaal: Of het nu gaat om kapitaal om te groeien of om uw balans te versterken, het is voor u als ondernemer van essentieel belang. U kiest niet alleen in functie van uw geldbehoefte, maar ook van de levensfase van uw onderneming. Als starter of jonge groeier hebt u meestal nog onvoldoende cashflow. Dan ligt het aantrekken van extra aandelenkapitaal voor de hand. Maar ook in een latere fase kan een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn. Leningen: - PMV-bedrijfsleningen: financieringsoplossingen op maat voor kmo's en grote ondernemingen. Zij bedragen minimum 350.000 en maximum 5.000.000 euro en hebben een lange looptijd. PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld (“mezzaninefinanciering”) als niet-achtergesteld zijn. - Startlening + : Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk. - KMO-cofinanciering: Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering. - Winwinlening: De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2018 bedraagt maximum 2% en minimum 1%.

Categorie

Prijszetting

EUR

per

Traject

Individueel traject

Groepstraject

Website

 

Ondernemingsnummer

 

GEGEVENS

 

Adres

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Contactpersoon

KMO-portefeuille

ECOSYSTEEM

Connectie

Hoger onderwijs

TAKEOFFANTWERP_

VOKA - Kamer van Koophandel

SINC Antwerpen

BAAS

Stad Antwerpen

Drivers

Knowledge

Ruimte

Dienstverlening

Consulting

Accountancy

Groei  (incubator / accelerator)

Support

Community

Funding

Overheid

Exit

Wedstrijden

DEONTOLOGIE

De organisatie  maakt gebruik van onderstaande maatregel om student-ondernemers correct te ondersteunen.

Download charter
bottom of page