top of page

BEST PRACTICE: CASE COMPETITION

Karel de Grote Hogeschool

1_ Wat is 'the case competition'?

CC is een competitie tussen interdisciplinaire studententeams van 4 studenten die business cases oplossen en als consultant advies geven aan een jury (board of directors). Doel van deze competitie is te leren samenwerken, onder tijdsdruk business cases analyseren en voorstellen formuleren, zo concreet mogelijk. Dergelijke competities worden over heel de wereld georganiseerd, je moet als instelling deel uitmaken van een bredere internationale organisatie om hieraan deel te kunnen nemen. Je kan hier enkel via uitnodiging toetreden. Er zijn competities voor bachelors en voor master-studenten. Sommige hogescholen en universiteiten organiseren hun eigen CC in bootcamp-vorm om hun studenten maximaal te laten leren. Eén van de belangrijke facetten hierin is de uitgebreide feedback die de teams na elke case van de jury ontvangen. Dit moet hen in staat stellen beter te presteren bij de 2de case. Ook KdG is hier in academiejaar 2019-2020 mee gestart, na een deelname aan de internationale case competition bootcamp van Hogeschool Rotterdam in september 2019.


2_ Voor wie is het bestemd?

Voor alle studenten met interesse in business cases.3_ Hoe wordt het georganiseerd?


3_ Hoe wordt deze georganiseerd?

Er wordt een oproep gelanceerd naar alle mogelijke geïnteresseerde studenten in de diverse opleidingen van Bedrijfsmanagement, Office Management en toegepaste informatica. Communicatie gebeurt via het Intranet en via docenten die als ambassadeur optreden. Nadien worden er studententeams samengesteld met 4 studenten uit diverse opleidingen. Aan elk team worden 2 docenten als coach toegewezen (duo-coaching). In eerste fase wordt een kick-off gegeven met praktische info over de werking van deze competitie. Nadien volgt kennismaking tussen de teamleden en de coaches. Vooraleer met de echte competitie van start te gaan, houden we een ‘oefensessie’ met een oefencase. Teams worden geacht hieraan te werken, onder begeleiding van hun coach. Ze presenteren de case, krijgen feedback van de jury én feedback van een ander team. De cases zelf selecteren we met een team en bestellen we bij Ivey. De feitelijke competitie loopt over 2 dagen. Hier werken we met 3 cases. De eerste wordt een week vooraf aan de teams bezorgd, ze kunnen hiervoor alle mogelijke bronnen en hulpmiddelen raadplegen. Bij de start van de competitie presenteren ze deze eerste case. Voor elke presentatie krijgen de teams 12 minuten de tijd, elk lid van het team moet aan bod komen tijdens de presentatie, ze moeten optreden als een echt team. Na de 12’ presentatie volgt gedurende 10’ een vragenronde. Als alle teams geweest zijn, krijgt elk team individueel van de jury gedurende 10’ feedback.


De 2de case is traditioneel een 3-uurscase, de teams worden in afzondering geplaatst voor 3u, ze mogen hierbij geen gsm’s of laptops gebruiken. Ze krijgen een laptop van de organisatie ter beschikking om hun presentatie te maken, maar mogen geen hulp van buitenaf gebruiken. De 3de case is dan een 4-uurscase die volgens hetzelfde stramien uitgevoerd wordt. Na presentatie van de 3 cases (de competitie loopt over 2 dagen), wordt er een ranking opgesteld. Afhankelijk van het aantal teams is er 1 poule of zijn er meerdere poules met meerdere jury’s. Bij meerdere poules strijden de beste teams van elke poule tegen elkaar voor de titel. Alle andere teams kunnen deze presentatie bijwonen. De voertaal bij de CC is Engels.


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Bij elke case wordt een evaluatieformulier gehanteerd ivm aanpak van de studenten, analyseluik, adviesluik, presentatieluik. De leden van de jury vullen dit elks in en de voorzitter vat dit samen. Studenten krijgen na elke case gedurende 10’ feedback op alle deelaspecten.


5_ Wat leert de student eruit?

De studenten leren enerzijds samenwerken met collega-studenten uit andere opleidingen, multi-disciplinair. Bovendien gebruiken ze hun kennis, competenties, talenten om de business case te begrijpen, te analyseren en als consultant concrete voorstellen te formuleren binnen een tijdsbestek van 12’. En onder tijdsdruk van 3u, zo leren ze knopen door te hakken, prioriteiten te stellen, overeen te komen en dit alles helder te presenteren. De feedback is erg belangrijk in dit verhaal, zodat de studenten kunnen groeien tijdens de competitie en het bij elke volgende case beter kunnen doen. Bij de finale mogen ze de presentatie van het winnende team volgen. De winnaar van de KdG case competitie mag KdG vertegenwoordigen op de internationale case competition bootcamp van Hogeschool Rotterdam waar ze strijden tegen hogescholen uit Engeland, Duitsland, Rotterdam en Breda.


6_ Waarom is dit een best practice?

Het is de eerste keer dat er over de opleidingen heen iets multidisciplinair georganiseerd wordt, én als extra mile, dwz bovenop het normale curriculum van de studenten. Ze verwerven hier geen extra credits mee, ze ontvangen een certificaat van deelname en de winnaar een beker. KdG is inmiddels aan zijn 2de editie toe. In academiejaar 21-22 zal de derde editie van start gaan. Een 15-tal docenten zijn hier actief bij betrokken. We zijn hier binnen KdG bewust kleinschalig mee gestart, bedoeling is wel dit verder uit te breiden oa naar andere geïnteresseerde opleidingen binnen KdG. En later ook internationale teams uit te nodigen.


7_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten?

In de rol van consultant geven ze advies aan de board of directors (jury), dit wil zeggen dat ze vanuit de analyse van de case conclusies moeten trekken en deze helder moeten formuleren. Dit gaat zowel over operationele zaken, als over investeringen, marketing, sales en HR beleid.


8_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbetern hieraan, wat dan?

Nog betere communicatie naar de studenten toe om hen warm te maken hieraan deel te nemen, zelfs al levert hen dit geen extra credits op. En meer collega’s enthousiasmeren om als coach of jurylid op te treden. De tijd tussen de oefencase en de feitelijke competitie is nu te lang waardoor de motivatie bij de studenten soms wat zoek raakt. Anderzijds was het dit jaar een erg moeilijk jaar met het hele online gebeuren, wat de motivatie voor de extra mile niet ten goede kwam.


 

Handige links:

 

Artikel door Annemie Soetewey

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page