INTERVIEW | Ruben Baestaens, Are Agency & Simba


Ruben Baestaens houdt niet van stilzitten. En dat mag gerust een understatement genoemd worden. 26 jaar, werkzaam als zelfstandige, oprichter en eigenaar van twee bedrijven én docent Digitale Marketing aan Thomas More in Mechelen. Inderdaad, wij verslokken ons ook even in onze koffie. Gezien het feit dat hij inmiddels een volle kwarteeuw lentes op de teller heeft staan komt hij niet langer in aanmerking voor het statuut student-ondernemer. Wel startte hij destijds tijdens zijn studies Marketing aan de Karel De Grote Hogeschool zijn eerste bedrijfje Are Agency onder het gekende gunstregime waarmee de overheid ondernemerschap onder studenten wil aanmoedigen. Jong ondernemerschap in zijn meest pure vorm dus. Meer hadden we bij BAAS niet nodig om onszelf uit te nodigen voor een digitale babbel. Plaats van het gebeuren is ditmaal niet Zoom of Teams, wél Google Meet!


Ruben, welkom! Bedankt dat je je werk voor een uurtje aan de kant wil schuiven. Vier jobs en vierentwintig uur tijd in één dag. Vertel: wat doen wij verkeerd?


(verbaasd) Helemaal niets. Ik ben zelf ook maar van het ene avontuur in het andere gerold. Het is dus niet zo dat ik een soort van masterplan had of zo. Nog steeds niet trouwens. Mijn parcours is ook redelijk hobbelig gestart. Zoals zoveel jongeren wist ik na mijn middelbare studies absoluut niet of ik wel wilde verder studeren. Laat staan dat ik wist wat dat dan precies zou zijn. Uiteindelijk ben ik met een vriend aan Rechten begonnen. Voor hem was dat een evidente keuze, aangezien zijn vader advocaat was. Maar bij mij bleef er toch iets knagen. Het was me allemaal iets te theoretisch; te weinig dynamisch. Tot ik halverwege het tweede jaar de knoop definitief doorhakte en een voorlopig punt achter mijn studies zette.


Om vervolgens je rugzak en een one-way ticket richting Zuid-Oost Azië te nemen?


(lacht) Nee, toch niet. Ik begon te werken als personal trainer en startte niet veel later een website die gericht was op het delen van informatie rond fitness. Maar met twee à drie unieke bezoekers per week was dit niet meteen een onverdeeld succes. Tot ik me verdiepte in een aantal online cursussen in een poging het bezoekersaantal wat op te krikken. In no time bereikten we tot 15000 geïnteresseerden op maandbasis. De interesse voor mijn latere studie Marketing was daarmee ook meteen gewekt. Ik had de smaak te pakken en ging tijdens die studies aan de slag bij een Nederlands bedrijfje dat de trafiek richting de websites van hun klanten optimaliseerde. Toen ik ontdekte dat zij het tienvoud aanrekenden van wat ik zelf zou vragen was de rekening voor mij snel gemaakt. Dat was de start van Are Agency.


Vanwaar de behoefte om als startende ondernemer haast meteen na de opstart van Are Agency een tweede start-up, Simba, op te richten?


We waren destijds met Are Agency zelf op zoek naar een oplossing voor ons grafisch werk. Als marketing- en communicatiebureau heb je haast continu behoefte aan op maat gemaakte designs, maar hier iemand vast voor in dienst nemen betekent een enorme overhead kost die een aanzienlijk risico inhoudt. Vandaar dat we deze opdrachten wilden outsourcen via een soort van platform voor grafische ontwerpers. Alleen bestond een dergelijke dienst tot onze eigen verbazing niet. Vandaar dat we die dan maar zelf hebben opgericht. Zonder er bewust naar opzoek te gaan ontdekten we het spreekwoordelijke gat in de markt. Wanneer we ons idee pitchten kregen we ook telkens dezelfde enthousiaste reacties te horen. En ook nu nog zijn onze inspanningen op vlak van sales beperkt. Het cliché wil dat een goed product zichzelf verkoopt. In het geval van Simba stellen we vast dat dit inderdaad het geval is. (lacht)


Het cliché wil dat een goed product zichzelf verkoopt. In het geval van Simba stellen we vast dat dit inderdaad het geval is.

Stel dat het moet, welke van de twee doet jouw hart het snelste slaan: Are Agency of Simba?


(resoluut) Dan ga ik voor Simba. Gezien de veelheid aan agencies die vergelijkbare diensten als de onze aanbieden is de ruimte van de markt in onze gewichtsklasse beperkt. Dit wil zeggen dat onze omzet in realiteit geplafonneerd is. Deze bovengrens speelt bij Simba veel minder een rol. Het groeipotentieel is er simpelweg veel groter. In principe zijn we zelfs niet gebonden aan landsgrenzen. Maar concreet kiezen we er in Nederland nu toch voor om te vertrekken vanuit een lokaal aanspreekpunt, omdat we merken dat dit voor onze klanten belangrijk is. Eénmaal we daar onze weg gevonden hebben liggen de mogelijkheden voor een verdere internationale expansie open.


Verhullen deze ambitieuze plannen een exitstrategie voor Are Agency?


Neen, dat niet. Veel concullega’s in onze sector zijn inderdaad vanaf hun oprichting gericht op een verkoop. Zo niet bij Are Agency. Het groeipotentieel mag dan wel beperkt zijn, we zijn ervan overtuigd dat we ook door verticale groei, dit wil zeggen door het aanbieden van nieuwe diensten met meerwaarde voor onze klanten, onze plaats in de markt kunnen veiligstellen. Bovendien zijn Are Agency en Simba in zekere zin complementair aan elkaar. Een bundeling van de verschillende services is voor onze klanten ook interessant.


Jullie spelen met Are Agency in een erg concurrentiële markt. Op welke manier proberen jullie je toch te onderscheiden?


Vandaag de dag ben je niet langer uniek als je aan customer journey mapping doet of als agency een methodiek hebt ontwikkeld om touchpoints kritisch gaan evalueren. En dit bedoel ik allerminst negatief of neerbuigend. Het geeft gewoon aan dat de meeste best practices hun weg wel hebben gevonden in de richting van de klant. Maar daarmee vermindert ook het aantal vrijheidsgraden om je te onderscheiden van de concurrentie. Met Are Agency doen we dit in mijn ogen het meest met een jong en dynamisch team. Onze minst jonge collega is 36 jaar. Dit om je maar een idee te geven. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de manier waarop we met onze klanten omgaan: vlot, informeel en toch professioneel.