top of page

BEST PRACTICE: Business Case

Karel de Grote Hogeschool1_ Wat is the Business Case?

Coachings waarin studenten in team een business idea bedenken en ontwikkelen.


2_ Voor wie is het bestemd?

Eerstejaars International Business Management (Engelstalige opleiding)


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

3u/week x 6 weken. Elke coaching start met een expertsessie over een bepaalde topic (bv. week 1 : creative thinking; week 2 : production; week 3 : transport; week 4 : sales and marketing ; week 5 : finance). Studenten werken rond die topic voor hun gekozen business idea.


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Elke week laden de teams de resultaten van hun beslissingen en opzoekingen in de elektronische leeromgeving op. Om tot oplossingen te komen, passen studenten de informatie toe die ze kregen tijdens hun eerste jaar, de expertsessies en aanvullende bronnen. De bedoeling is om voor hun business idea tot real life oplossingen te komen die zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk zijn. De coach geeft feedback over hun keuzes en bekijkt dit door een bedrijfsgerichte bril.


De laatste lesweek presenteren de studententeams hun uitgewerkte business idea aan de andere studententeams en de coaches.


5_ Wat leert de student eruit?

Hij past toe wat hij geleerd heeft in zijn eerste jaar en in de expertsessies. Hij leert informatie opzoeken in bronnen. Hij verwerkt kritisch de verworven informatie om zo tot efficiënte en duurzame oplossingen te komen voor zijn business idea. Hij leert ook samenwerken in een divers team.


6_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Studenten kunnen alvast in het eerste jaar proeven van ondernemerschap en de eerste stappen zetten in de ontwikkeling van een business idea.


7_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten?

Studenten leren kritisch nadenken in een divers team over verschillende aspecten van het ondernemerschap. Ze passen toe wat ze in het eerste jaar verworven hebben, niet uit een handboek, maar vertrekkend vanuit een idee dat ze zelf gekozen hebben.


8_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dan?

De beste presentaties, opnieuw laten presenteren voor jury van het werkveld en het winnende team een prijs geven.

 

Handige links:

 

Artikel door Annemie Soetewey
0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page